Menu
Muslim, bønn
Illustrasjonsbilde : Bønn i moske

Bekymret for radikalisering i det islamske miljøet

Stord kommune er bekymret for radikalisering i miljøet rundt Stord Islamske Kultursenter. Nå har de sendt bekymringmelding til politiet.

Av admin | 27.04.2018 08:05:34

Religion: Stord-lensmann Roald Raunholm forteller at kommunen er urolig for at det er aktører i kultursenteret som utøver rollen sin på en negativ måte.

– Ja, dette går på radikalisering. Det er det som ligg i uroen, at det skal vere eit element her som har ei negativ påverknad om omgjevnadane, sier Raunholm til Stord24. Han vil ikke gå nærmere inn på hva konkret disse bekymringene går ut på.

Vil drøfte saken med PST
Politiet vil nå drøfte saken med PST og gå i dialog med kultursenteret. – Me vil ta kontakt med dette senteret for å finne ut kven dei er og bli kjend med dei. Me vil nok tilnærme oss dette på ein litt annan måte enn det som står i referatet. Me vil ikkje gå til PST før me har gått i dialog med dei, seier Raunholm.

Kjenner seg ikke igjen
Fungerende imam, Eyad Ibrahem Alawak, sier at han ikke kjenner seg igjen i påstandene om radikalisering.– Eg veit ikkje ein gong korleis å svare på dette. Dersom det er noko som plagar politiet eller andre så bør dei seie det til meg eller brødrene mine. Me gjer ingenting som går i mot demokratiet i Norge, sier han til avisen.

Alawak har tidlige uttalt at han ønsker separate rom for kvinner og menn i et eventuelt nytt forsamlingslokale.

Flere nyheter: