Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Bedrifter i Rogaland mangler 6 300 ansatte

I NAVs bedriftsundersøkelse svarer 26 prosent av 720 bedrifter og virksomheter i Rogaland at de har hatt rekrutteringsutfordringer.

Av Egil M Solberg | 18.05.2022 09:23:36

Arbeidsmarked: Det er nå utfordringer med å få tak i ønsket kompetanse. I antall utgjør mangelen 6 300 personer.

– Dette er en økning på cirka 1 600 ansatte sammenlignet med 2021, sier Gustav Svane, seniorrådgiver hos NAV Rogaland.

Fordelt på næringer er behovet for arbeidskraft i form av flere medarbeidere og kompetanse størst innen bygg- og anleggsvirksomhet med over 2 100 personer. Innen denne næringsgruppen melder 31 prosent av virksomhetene om at de ikke har fått ansatt noen, eller har måttet ansette medarbeidere med lavere eller annen formell kompetanse enn ønsket i løpet av de siste tre månedene.

– Årets bedriftsundersøkelse gir oss et klart bilde på hvilke bransjer som trenger flere folk. Samtidig ser vi også at det er en tydelig ubalanse mellom hva arbeidsgivere trenger av kompetanse, og hvilken kompetanse arbeidssøkere har, sier, direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Om lag 70 000 rogalendinger står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Skal bedriftene lykkes med å få tak i nok folk, ligger en del av løsningen i å utnytte potensialet til de som i dag står uten jobb. Mange av dem har utdanning og egenskaper som arbeidsmarkedet trenger, sier Haftorsen.

Også helse- og sosialtjenester melder om stor underdekning, og mangler over 1100 ansatte. Innen denne næringsgruppen melder 44 prosent om at de ikke har fått ansatt eller har måttet ansette noen med annen eller lavere kompetanse. Denne næringsgruppen har hatt store rekrutteringsutfordringer i flere år, og det er størst utfordringer på sykehjem og innen hjemmebaserte tjenester.

Mangler 587 tømrere og snekkere

Årets bedriftsundersøkelse viser at vi i Rogaland mangler 587 tømrere og snekkere, 403 sykepleiere og 344 kontormedarbeidere.

Det er også stor etterspørsel etter flere andre yrkesgrupper innen helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, industri, varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet.

27 prosent av bedriftene forventer flere ansatte

27 prosent av bedriftene svarer at de forventer flere ansatte de neste 12 månedene. 62 prosent sier at de ikke forventer endring i antall ansatte, mens 11 prosent forventer færre ansatte det neste året.

Tar man andel bedrifter og virksomheter som forventer oppgang i antall medarbeidere minus bedrifter og virksomheter som forventer nedgang får man nettoendring, som i årets undersøkelse er på 16 prosent.

Av næringsgruppene er det informasjon og kommunikasjon som har høyest nettoendring med en forventet nettoendring på 73 prosent. Også innen bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift og utvinning er det høy nettoendring.

Se sendingen der NAV Rogaland sammen med flere spennende gjester presenterer og forklarer funnene i bedriftsundersøkelsen.

Flere nyheter: