fbpx
Menu
Under markeringa ved Baroniet var Reidar Nedrebø (f.v), Anne Grete Honerød, rektor ved UiO Svein Stølen, statssekretær Jan-Christian Kolstø, Kent Are Kjørsvik Petterson og Ragnhild Handeland fra Venstre og Elin og Knut Galtung Døsvig. FOTO: Kulturdepartementet

Baroniet i Rosendal tildeles 850.000 kr

Det ble idag kjent at Baroniet i Rosendal tildeles 850.000 kr av Kulturdepartementet. Statssekretær i Kulturdepartementet Jan-Christian Kolstø (V) var budbringer for regjeringen på stedet i dag.

Av Egil M Solberg | 11.07.2019 14:39:13

Kulturmidler: Midlene er såkalte gaveforsterkningsmidler.

– Jeg er svært imponert over hva man har fått til på baroniet i Rosendal. Dette er i tillegg til å være et svært så levende museum med en storslått renessansehage en unik arena for både kunst-, kultur- og historieformidling, sier statssekretær i Kulturdepartementet Jan-Christian Kolstø (V).

Han er også imponert over all støtten som har kommet fra private bidragsytere.

– Det er all grunn til å trekke frem de generøse gavene fra de private givere som nå utløser statlige midler gjennom gaveforsterkningsordningen. Baroniet i Rosendal har gjort og gjør en fremragende jobb med å tiltrekke seg både store artister og private givere. Her kan flere institusjoner lære av hvordan ekteparet Anne Grethe Honerød og Reidar Nedrebø som bestyrer baroniet systematisk jobber med å sikre også privat finansiering, sier Kolstø.

Han trekker frem hvor viktig det er at Staten og private sammen bidrar i slike prosjekter.

– I omstillingene som kulturlivet står overfor er det helt vesentlig at privatpersoner, næringsliv og stiftelser i sivilsamfunnet ser den verdien kunst og kultur har for samfunnet, og at de ser verdien av å engasjere seg finansielt. Gaveforsterkning oppmuntrer sivilsamfunnet til å engasjere seg i kulturlivet, sier Kolstø.

Han tror denne suksessen vil inspirere.

– Det er flott at mange virksomheter er flittige brukere av gaveforsterkningsordningen. Kulturinstitusjonene ser at de får mye igjen for arbeidet med å skaffe private bidrag og får inspirasjon til å satse. Ordningen bidrar til at institusjonene tenker nytt og arbeider mer systematisk med finansiering. Jeg tror mange kan få enda mer ut av ordningen ved samarbeid om å hente inn private bidrag, sier Kolstø.

I fjor ble det kjent at tilskuddet til Baroniet i Rosendal fra Kulturdepartementet ble økt med en halv million kroner og driftsstøtten utgjør dermed 1.925 millioner kroner for 2019.

Gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014. Formålet med ordningen er å stimulere til økt privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent av gavebeløpet.

Gaveforsterkingsordningen fikk i 2018 til sammen 143 millioner kroner fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping til kulturformål og over statsbudsjettet.

Flere nyheter: