Menu
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lover at det vil være veldig høy terskel for å ta i bruk beredskapshjemmelen for å gjøre endringer knyttet til politiattest. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Barnevernsbarn protesterer mot kriselovens mulige følger

Landsforeningen for barnevernsbarn advarer mot å åpne for unntak om krav til politiattest for ansatte i barnevernet, slik kriseloven vil kunne føre til.

Av NTB | 21.03.2020 01:31:47

Politikk: Den såkalte kriseloven vil gi regjeringen fullmakt til å sette til side lover og forskrifter for å håndtere koronakrisen. I neste instans kan det da gjøres andre grep, slik at regjeringen i ytterste konsekvens åpner opp for at en rekke samfunnsinstitusjoner, som helsevesen, politi og barnevern, vil kunne gjøre unntak fra krav om vandelskontroll. Det har fått flere til å reagere.

– Barn i barnevernet skal få retten sin om å ha trygge voksne rundt seg i fred, selv om det er en pandemi på gang! sier Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn.

– Vi kan ikke være kjent med at vi utsetter barn for voksne det ikke er trygt å omgås selv om samfunnsinstitusjonene er presset på arbeidskapasitet, sier Adolfsen.

Regjeringen kan vedta forskrift hvor krav til politiattest ikke fjernes, men kan utsettes om det er nødvendig og anses forsvarlig. Dette steget er ennå ikke tatt. Per nå har politiet fått beskjed om at helse og barnevern skal prioriteres når det gjelder utstedelse av politiattest.

– Vi jobber hardt for å sørge for at det er nok ansatte i barnevernet som kan være på jobb. Samtidig vet vi at den situasjonen som landet vårt befinner seg i, kan føre til ekstra belastninger for familier som allerede har det vanskelig. Det kan gi økt behov for tjenester fra det offentlige, sier han.

Ropstad forsikrer at det skal svært mye til før det blir snakk om å gå til så drastiske skritt.

– Det er veldig gode argument for ikke å ta bort kravet om politiattest. Jeg vil derfor ha en veldig høy terskel for å ta i bruk beredskapshjemmelen for å gjøre endringer knyttet til politiattest, sier han.

Samtidig erkjenner han at det er usikre tider, der myndighetene må veie ulike hensyn opp mot hverandre.

– I ytterste konsekvens kan vi potensielt bli nødt til å ta inn ansatte som ikke har rukket å ha fått godkjent politiattest, men som om kort tid vil få det. Jeg er glad for at politiet har fått beskjed om at politiattester for personer som «rykker inn» for å gjøre jobber innenfor helse og barnevern, skal prioriteres, sier Ropstad.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) presiserer overfor NTB at forslaget til koronaloven og beredskapshjemmelen om politiattest ikke hjemler unntak fra politiattest, men hjemler mulighet for forskrift.

Landsforeningen har lansert et opprop i samarbeid med flere organisasjoner: Landsforeningen for barnevernsbarn, Barn av rusmisbrukere, Voksne for barn, SOS-barnebyer, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet og Fellesorganisasjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: