Menu
Inga Bejer Engh mener at ett departement bør ha ansvar for barns digitale hverdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Barneombudet krever at ett departement har ansvaret for barns digitale hverdag

Over 20 statlige virksomheter og 50 organisasjoner jobber i dag med barns digitale liv. Barneombudet mener at ett departement bør ha det overordnede ansvaret.

Av NTB | 12.02.2020 07:01:32

Sosiale forhold: – Lappeteppet må sys sammen og få en tydelig innramming, sier barneombud Inga Bejer Engh i en kommentar til NTB.

Hun ønsker bedre samordnet innsats og advarer mot både overlapping og blinde flekker i de mange prosessene som pågår i ulike sektorer, som alle berører barns digitale hverdag.

Også i departementene er det mange små innsatser, planer og tiltak spredt utover barne- og familiedepartementet, kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kunnskapsdepartementet, justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg mener vi trenger en klar og tydelig ansvarsplassering hos ett departement, sier barneombud Bejer Engh.

I en EU-undersøkelse oppgir én av fire norske barn at de har hatt negative opplevelser på nett det siste året. Men med over 50 ulike chatter og telefontjenester hvor barna kan ta kontakt, kan det være krevende å finne fram.

– Over statsbudsjettet bevilges det stadig «småpenger», som i sum blir mye, til mange forskjellige digitale hjelpetjenester. Det må i stedet prioriteres midler til offentlig kvalitetssikret hjelp, sier Bejer Engh.

I tillegg deltar 35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter, som vil signere en felles erklæring og forplikte seg til to tiltak hver, som de vil gjennomføre det neste året.

Facebook og Instagram, som begge deltar på konferansen, opplyser at de blant annet vil rulle ut en ny Instagram-funksjon i Norge. Funksjonen gir et varsel til den som skal publisere en kommentar, dersom kommentaren kan bli oppfattet som støtende.

– IKT-Norge mener at Barneombudet må få det koordinerende ansvaret fordi de er de eneste som kun tar barnas perspektiv og har barnefaglig kompetanse, sier administrerende direktør Heidi Austlid.

Hun sier næringen skal være med å ta ansvaret og skal jobbe systematisk for å trygge barns digitale bruk.

Hun etterlyser videre lovverk som pålegger digitale plattformer å ta ned ulovlig innhold innen gitte frister, hun ber om en opprydning i regelverket for markedsføring rettet mot barn, og hun ønsker én lett tilgjengelig tjeneste hvor barn og ungdom kan få kvalitetssikret hjelp.

Onsdag holder hun høynivåmøte for en tryggere digital hverdag for barn i Norge. På møtet deltar blant annet stortingspresident Tone W. Trøen (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V).

IKT-Norge støtter Barneombudets utspill om at det er behov for en felles innsats.

(©NTB)

Flere nyheter: