Menu
Kristendommens oppslutning faller i Norge. Nå blir bare halvparten av barna døpt i Den norske kirke. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bare 51 prosent av alle nyfødte blir døpt i Den norske kirke – medlemstallet faller videre

Andelen barn som blir døpt i Den norske kirke, falt i fjor til 51 prosent, et fall på 2,6 prosentpoeng fra året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Av NTB | 15.03.2019 12:02:55

Religion og livssyn: Samtidig falt andelen medlemmer i Kirken til 69,8 prosent, ned fra 70,5 prosent i 2017. Medlemstallet, inkludert tilhørige, falt med vel 18.000 til 3.717.000 i 2018.

Andelen 15-åringer som valgte å konfirmere seg i Kirken, falt med 1,7 prosentpoeng fra 2017 til 56,2 prosent i 2018.

– Vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

– Både medlemstall og andre nøkkeltall viser en liten tilbakegang, og vi må bruke tallene fra 2018 til å vurdere hvordan vi best kan være en relevant og tilstedeværende kirke i alle lokalsamfunn. Vi ønsker at alle møtene med kirken skal være preget av åpenhet, ærlighet og god faglighet enten folk kommer til kirken i glede eller i sorg, sier Nilsen.

Kirkelige gravferder falt til 87,3 prosent av antallet døde, ned fra 88,2 prosent året før.

Det har vært nedgang i kirkelig oppslutning over mange år, og dette er tall kirkens ledelse og ansatte tar på alvor, framholder direktøren i Kirkerådet.

– Selv om tallene går nedover, er vi fortsatt en stor og levende kirke med 70.000 personer som blir døpt, konfirmert eller viet gjennom året og fem millioner gudstjenestebesøk, sier Nilsen.

I Oslo er tallene enda mer dystre for Kirken. I alt 48,7 prosent av innbyggerne i Oslo er medlem i DNK, et fall på 0,7 prosentpoeng fra 2017. Samtidig ble bare 27 prosent av de nyfødte døpt i Kirken, mens 27,1 prosent av 15-åringene ble konfirmert.

Antallet døpte falt til 28.128 i 2018, en nedgang på vel 2.000 fra året før. Gudstjenestedeltakelsen totalt falt med vel 120.000 til 5.325.000. Gudstjenestedeltakelsen på søndager og helligdager falt med vel 100.000 til 4.082.000.

(©NTB)

Flere nyheter: