Menu
Bankene har bare 500 kroner per innbygger i kontanter. Bildet viser 1000-kroneseddelen som ble lansert i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Bankene har bare 500 kroner per innbygger i kontanter

Av samlede innskudd på 2.448 milliarder kroner i norske banker, er kun 0,1 prosent, eller 2,7 milliarder, tilgjengelig for å veksles til kontanter.

Av NTB | 13.01.2021 05:08:02

Økonomi og næringsliv: Mens mengden bankinnskudd øker for hvert år i takt med kreditt­veksten, har mengden kontanter vært svakt fallende, skriver Finansavisen.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) fantes det 2.448 milliarder kroner i bankinnskudd per november 2020. Samtidig fantes det 37,6 milliarder i kontanter. Av milliardene, har bankene kun 2,7 milliarder. Resten befinner seg hos publikum og bedriftene.

Hvis det skulle oppstå en situasjon som øker etterspørselen etter kontanter blant publikum betydelig, ville bankene raskt gått tomme – i hvert fall i første omgang.

Ifølge Norges Bank har sentralbanken fem depoter «som alle har en betydelig beholdning av sedler og mynt». Hvis det skulle oppstå en situasjon der bankene må be sentralbanken om mer kontanter, ville disse øke mengden kontanter i omløp utover de 37,6 milliardene som eksisterer i dag.

Bankenes kontantbeholdning er lavere i dag enn den var i 2016 da Norges Bank og Finanstilsynet påpekte ovenfor Finansdepartementet at bankenes kontantberedskap ikke var god nok. Den gang var bankenes kontantbeholdning på rundt 4 milliarder kroner.

(©NTB)

Flere nyheter: