Menu
En gutt døde i ulykken på Filipstad i Oslo i februar 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken – vedtar deler av bot

Bane Nor vedtar deler av forelegget på 10 millioner kroner fra Oslo statsadvokatembeter for Filipstad-ulykken, men erkjenner ikke straffskyld.

Av NTB | 02.04.2020 14:17:18

Økonomi og næringsliv: Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynligheten for at tilsvarende ulykker skjer igjen, både på Filipstad og lignende områder, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

4. mars ila Oslo statsadvokatembeter Bane Nor et forelegg på 10 millioner kroner for overtredelse av jernbaneloven ved manglende sikring av området, samt for ved uaktsomhet å ha forvoldt noens død og for uaktsomt ha påført noen en betydelig skade.

Bane Nor vedtar forelegget for manglende sikring, men ikke for å uaktsomt ha forvoldt noens død eller betydelig skade, opplyser Frimannslund.

Tre ungdommer kom seg inn på et togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døde etter å ha fått støt, mens de to andre ble kritisk skadd.

– Vi er enig med påtalemyndigheten i at mangler ved tilsyn og vedlikehold, som også har kommet fram i Bane NORs egne undersøkelser, kan være en del av årsaken til ulykkens fatale utfall. Ungdommenes valg og handlinger står dessverre også helt sentralt i denne saken, sier Frimannslund.

De tre ungdommene klatret opp på et tog og kom i kontakt med en høyspentledning over toget.

– Etter Bane NORs oppfatning er disse forholdene ikke tilstrekkelig reflektert i forelegget fra statsadvokaten, sier Frimannslund.

– Uten å erkjenne ansvarsgrunnlag, er Bane Nor etter en samlet vurdering innstilt på å betale erstatning til de etterlatte og skadde i denne konkrete saken. De nærmere rammene for erstatningen ønsker Bane Nor å avklare i dialog med de berørte, sier Frimannslund.

I kjennelsen ble det pekt på at det var enkelt å ta seg inn i tunnelen da det ikke var vakthold, alarm eller overvåking på stedet. Tunnelen var heller ikke avstengt med port og var uten belysning.

Han uttrykker medfølelse med de skadde og etterlatte, og Bane Nor vil betale erstatning til dem.

(©NTB)

Flere nyheter: