Menu
Etne kommune og Vindafjord kommune vedtok i 2015 trase for framtidig ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune. FOTO: Statens Vegvesen

— Bakka-Solheim kommer inn i NTP

Kilder i regjeringen avslører torsdag kveld at det er kommet en enighet med FrP om å få veistrekningen Bakka-Solheim inn i NTP.

Av Egil M Solberg | 03.06.2021 21:23:26

Politikk: E134 Bakka-Solheim skal nå være inne i kommende komiteinnstilling til Nasjonal Transportplan for 2022-2033. Det blir oppstart i første del av NTP-perioden.

Terje Halleland (FrP) har stått i spissen for arbeidet med å få strekningen inn i NTP.

– Det er foreløpig bare snakk om 500 millioner. Første periode vil si de neste seks årene. Vi må løfte summen for å holde kontinuiteten og framdrift i dette prosjektet, sier Halleland som vil kjempe videre for å få prosjektet fullfinansiert.

Veistrekningen ble i 2015 ferdig regulert. Trafikken skal ledes ut av sentrum og lenger oppe i åssidene. Dermed er det klart for oppstart av veibyggingen. Nå mangler bare finansieringen.

Kilder i regjeringen opplyser at det nå er lagt inn flere nye titalls milliarder kroner i NTP.

Ifølge Bergens tidende er ny tunnel på E39 Vågsbotn-Klauvaneset ved Bergen også kommet med i den nye NTP-planen.

Flere nyheter: