Menu
Francisco Jimenez fra Ecuadors regjering holder opp avtalen som ble undertegnet torsdag for å få en slutt på de til tider voldelige protestene i landet. Representanter for urfolksbefolkningen til venstre. Foto: Dolores Ochoa / AP / NTB

Avtale på plass for å få slutt på protestene i Ecuador

Ecuadors regjering har undertegnet en avtale med landets største urfolksgrupper for å avslutte de 18 dager lange protestene mot dårlige levekår i landet.

Av NTB | 30.06.2022 22:16:22

Kriminalitet og rettsvesen: Avtalen ble undertegnet av innenriksminister Francisco Jiménez og Leonidas Iza, leder av det mektige Forbundet for urfolksnasjonaliteter (CONAIE), med den katolske kirken som mekler.

– Vi har oppnådd den viktigste verdien som vi alle higer etter, nemlig fred i vårt land, sa president Guillermo Lasso etter at avtalen var undertegnet.

Avtalen inneholder blant annet et punkt om at prisen på bensin og diesel skal settes ned ed cirka 40 øre literen. Den setter også grenser for utvidelse av leteområder for olje og forbyr gruvedrift i vernede områder, som nasjonalparker og ved vannkilder, som ofte er i urfolkets territorier.

Lasso lovte også større subsidier på gjødsel, billige lån til småbønder, flere subsidier for fattige familier og ettergivelse av opptil 3.000 dollar på lån.

Rundt 14.000 demonstranter fra Ecuadors urbefolkning har i 18 dager protestert over hele landet, 10.000 av dem i hovedstaden Quito, mot høye priser på drivstoff og matvarer.

Quito har vært delvis lammet i flere uker, og brennende veisperringer over hele landet har satt forsyningskjedene ut av spill. Det har også vært en rekke voldelige sammenstøt mellom demonstrantene og politiet.

Demonstrasjonene har ifølge regjeringen kostet landet rundt 50 millioner dollar dagen, mye av det i tapt oljeproduksjon, i et land som var blant de hardest rammede i koronapandemien.

Rundt 1 million av Ecuadors befolkning på 17 millioner hører til urfolksgrupper, og statistikken viser at en firedel av befolkningen lever i fattigdom, mens bare én av tre har det som kalles godt nok arbeid.

Urbefolkningen på sin side lovte at de skal stanse mobiliseringen av demonstranter, fjerne veisperringer de har satt opp, og gradvis vende tilbake til sine landsbyer.

Det er meldt at fem sivile og en soldat har mistet livet i demonstrasjonene, og at 335 mennesker er skadd blant demonstranter og politi, mens minst 150 demonstranter er arrestert.

(©NTB)

Flere nyheter: