Menu
Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat etter skatt på 665 millioner kroner. Her fra Oslo lufthavn. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avinor setter av en halv milliard til fremtidig miljøopprydding

Avinors inntekter endte på 11,8 milliarder kroner i 2019, med et resultat etter skatt på 665 millioner kroner.

Av NTB | 14.02.2020 17:01:15

Økonomi og næringsliv: Driftsinntektene er på nivå med 2018, mens resultatet er om lag halvert på grunn regnskapsmessig avsetning knyttet til fremtidig miljøopprydding ved Avinors brannøvingsfelt, fremgår det av kvartalsrapporten.

I 2018 var resultatet etter skatt 1.169 millioner kroner, mot altså 665 millioner kroner i fjor. Driftsinntektene i 2019 utgjorde 11.785 millioner kroner sammenlignet med 11.724 millioner i 2018.

Gjennom året har gjennomsnittlig regularitet og punktlighet vært henholdsvis 98 prosent og 84 prosent.

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge.

(©NTB)

Flere nyheter: