Menu
Et område på Great Barrier Reef i 2017. Foto: Kyodo / AP / NTB

Australia protesterer mot FN-advarsel om Great Barrier Reef

Regjeringen i Australia protesterer mot Unesco, som vil slå fast at Great Barrier Reef er i fare som følge av klimaendringene.

Av NTB | 22.06.2021 08:24:08

Politikk: Unescos bekymring kommer til uttrykk i et utkast til en ny rapport. Great Barrier Reef bør føres opp på listen over truede verdensarvsteder, mener FN-organisasjonen.

Årsaken er den globale oppvarmingen. Ekstreme havtemperaturer førte til såkalt korallbleking både i 2016 og 2017. Siden 1995 har verdens største korallrev mistet halvparten av korallene.

Forskere har advart om at alle verdens tropiske korallrev kan gå tapt på grunn av oppvarmingen.

Tidligere skal Australia ha fått forsikringer fra Unesco om at det i denne omgang ikke ville komme noen anbefaling om å klassifisere korallrevet som truet verdensarv.

Ley sier hun har snakket med Unesco-sjefen Audrey Azoulay og gitt tydelig uttrykk for sterk skuffelse og vantro.

Australske myndigheter viser til at de har brukt store pengesummer på å verne Great Barrier Reef. Ley hevder Great Barrier Reef er det best ivaretatte korallrevet i hele verden.

Mens andre vestlige land har lovet såkalt netto nullutslipp innen 2050, har Australia så langt ikke satt noe slikt mål. Miljøorganisasjoner er sterkt kritiske til landets klimainnsats.

Organisasjonen Climate Council mener Unescos rapportutkast bringer skam over den australske regjeringen.

Australia har store turistinntekter fra Great Barrier Reef, og inntektene før pandemien tilsvarte over 35 milliarder kroner i året.

Tidligere har australske myndigheter uttrykt bekymring for konsekvensene for turistnæringen hvis korallrevet blir ført opp på listen over truede verdensarvsteder.

Australske myndigheter reagerer likevel sterkt på at Unesco vil omtale Great Barrier Reef som truet. Miljøminister Sussan Ley hevder Kina prøver å presse fram en politisk motivert endring i vurderingen til Unescos verdensarvkomité.

Men det er uklart hvilken effekt lokale vernetiltak vil ha når hovedtrusselen er global oppvarming. I Unescos rapport-utkast oppfordres Australia til å trappe opp klimainnsatsen på «alle mulige nivåer».

(©NTB)

Flere nyheter: