Menu
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Åtte pasienter på koronaavdelingene

Det er lørdag sju pasienter innlagt ved koronaavdelingen på Haugesund sykehus. Det er en pasient innlagt på koronaavdelingen også ved Stord sykehus.

Av Egil M Solberg | 21.03.2021 00:26:25

Koronapandemi: Av de innlagte pasientene er én pasient fortsatt på intensivavdelingen.

Det har vært et raskt økende antall pasienter med alvorlige symptomer etter smitte med covid-19 på Haugesund sykehus denne uken.

Økningen kommer sammen med den kraftige økningen i spredning av det muterte viruset, som nå i langt større grad enn før rammer yngre innbyggere. Viruset er også langt mer smittsomt.

Antallet medarbeidere i koronarelatert fravær eller karantene har gått noe ned det siste døgnet. Det er nå 68 ansatte ute av totalt ca. 4.000 medarbeidere i Helse Fonna.

Flere nyheter: