powergym
Menu
Rådhuset i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg

Asylkommuner får ekstra penger

Haugesund får 645.000 kroner og Karmøy 129.000 av staten på grunn av økte kostnader i forbindelse med etablering av asylmottak.

Av admin | 17.12.2015 06:47:15

For å unngå at det går ut over innbyggernes velferdstilbud bevilger regjeringen til sammen 151 millioner kroner til 141 kommuner som har hatt store flyktningekostnader i høst.

Driften av asylmottak er en statlig oppgave, men kommunene må bidra med grunnleggende kommunale tjenester som skole, barnevern og helsetjenester.