Menu

AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksinasjonsprogrammet

Norsk helsevesen skal ikke bruke koronavaksinene til AstraZeneca av frykt for sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Janssen-vaksinen forblir på pause.

Av NTB | 12.05.2021 18:25:09

Medisin og helse: – Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge, heller ikke frivillig. De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag kveld.

Mandag anbefalte Vorland-utvalget at begge vaksinene burde fjernes fra vaksinasjonsprogrammet, men åpnet for at personer under visse kriterier likevel kunne ta vaksinen. Det var imidlertid uenighet innad i utvalget om hvilke kriterier som burde gjelde.

Fra før har også Folkehelseinstituttet gitt en klar anbefaling om å droppe begge vaksinene.

Nå har regjeringen falt ned på at AstraZeneca permanent skal ut av vaksinasjonsprogrammet, mens bruken av Janssen-vaksinen inntil videre forblir på pause. Men i motsetning til vaksinen fra AstraZeneca, skal Janssen-vaksinen gjøre tilgjengelig for frivillig bruk.

Janssen blir frivillig

– Regjeringen mener at den enkelte, etter god informasjon og veiledning, kan vurdere om de ønsker på ta risikoen ved å bruke denne vaksinen. Vi støtter dermed mindretallet i utvalget, sa Solberg. ‘

Det skal bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig.

– Før vi åpner opp for frivillig bruk av Janssen-vaksinen, må vi ha flere ting på plass. For det første ber vi Helsedirektoratet vurdere om vi skal kriterier som gjør at enkelte grupper ikke skal kunne velge denne vaksinen fordi den utgjør for stor risiko, og vi må sikre at vi har god informasjon om vaksinen så den enkelte kan gjøre gode og kvalifiserte valg, sa Solberg.

Utreder kriterier

Janssen-vaksinen er ennå ikke tatt i bruk i Norge. Vaksinen er i likhet med AstraZeneca-vaksinen en såkalt virusvektorvaksine, der et forkjølelsesvirus frakter genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen. Det er 138.300 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Det er bestemt at disse skal få tilbud om en MRNA-vaksine som andredose.

Både AstraZenecas og Janssens koronavaksine er godkjent for bruk i EU og Norge av Det europeiske legemiddelverket EMA.

– Regjeringen mener at den enkelte, etter god informasjon og veiledning, kan vurdere om de ønsker på ta risikoen ved å bruke denne vaksinen. Vi støtter dermed mindretallet i utvalget, sa Solberg. ‘

Det skal bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig.

– Før vi åpner opp for frivillig bruk av Janssen-vaksinen, må vi ha flere ting på plass. For det første ber vi Helsedirektoratet vurdere om vi skal kriterier som gjør at enkelte grupper ikke skal kunne velge denne vaksinen fordi den utgjør for stor risiko, og vi må sikre at vi har god informasjon om vaksinen så den enkelte kan gjøre gode og kvalifiserte valg, sa Solberg.

Utreder kriterier

Janssen-vaksinen er ennå ikke tatt i bruk i Norge. Vaksinen er i likhet med AstraZeneca-vaksinen en såkalt virusvektorvaksine, der et forkjølelsesvirus frakter genetisk informasjon som utløser en immunrespons i cellene i kroppen.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen. Det er 138.300 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge. Det er bestemt at disse skal få tilbud om en MRNA-vaksine som andredose.

Både AstraZenecas og Janssens koronavaksine er godkjent for bruk i EU og Norge av Det europeiske legemiddelverket EMA.

Flere nyheter: