Menu
Den europeiske menneskerettsdomstolen. Foto: Tor Richardsen / NTB

Arveoppgjøret til Knutsen tok 22 år

Arveoppgjøret til skipsreder Ole Andreas Knutsen i Haugesund tok 22 år og fire måneder.

Av Egil M Solberg | 22.04.2021 19:49:12

Arv: Menneskerettsdomstolen (EMD) mener dette ikke strider mot retten til rettsbehandling innen rimelig tid.

Det offentlige skiftet av dødsboet ble åpnet i Haugesund 5. mai 1993. Snaut 28 år senere ble saken ferdig i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i franske Strasbourg, skriver Rett24.

Knutsens barnebarn mente at tidsbruken krenket hans rett til rettsbehandling innen rimelig tid etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

EMD konkluderte med at tidsbruken ikke skyldte tidsbruk fra staten, som ble frifunnet.

Domstolen pekte på at oppgjøret var svært komplekst og at det hadde oppstått et svært høyt antall rettsprosesser underveis – blant annet fordi midler i en trust på Bahamas dukket opp i 2002.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kom til samme konklusjon som EMD.

Olav Andreas Knutsen døde i 1993. E24 hadde en lengre sak om tvisten publisert i 2008.

(©NTB)

Flere nyheter: