Menu
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Arrangerer stor skredøvelse

Søndag 16. februar gjennomfører Sør-Vest politidistrikt storøvelsen skred 2020.

Av Egil M Solberg | 12.02.2020 10:33:09

Øvelse: Nå skal redningsmannskapene øve på rask redningsinnsats etter skred.

Dette skjer søndag 16. februar ved Suleskar i Sirdal.

Scenarioet starter med at politiet får melding om at en gruppe personer i fjellet blir tatt av et ras.

– I et slikt tilfelle er det store krefter i sving og vår evne til å organisere og koordinere innsats er tidskritisk. Det kan være avgjørende for om vi klarer å redde liv, og nettopp derfor er det viktig å øve, sier politioverbetjent og øvingsleder Runar Heggen.

Avgjørende minutter

Snøberedskapen i Sør-Vest politidistrikt blir ivaretatt gjennom samvirke mellom
profesjonelle og frivillige aktører. Gjennom flere øvelser har de involverte fokus på å vedlikeholde og øke kompetanse, i tillegg til å minimere utrykningstid.

– Dessverre er det mange som omkommer momentant når de blir tatt av et snøskred. I tilfeller der personer blir levende begravd er det som regel få minutter som skiller liv og død. Samtidig er det risikabelt å ta seg inn i et rasutsatt område for å lete etter de som trenger hjelp. Målet med øvelsen i Sirdal er å styrke beredskapen slik at vi er best mulig rustet til å redde de som har muligheter til å overleve etter å ha blitt tatt av skred, forklarer Heggen.

Mange øver

Under både øvelser og reelle oppdrag vil innsatsen bli ledet og koordinert av politiet, som disponerer alle tilgjengelige ressurser – både frivillige og profesjonelle.

Under øvelsen i Sirdal vil en rekke aktører delta, som blant andre Røde Kors, Folkehjelpen, Speiderne, Norske redningshunder, Norsk Luftambulanse, Seaking redningshelikopter, Øvre Sirdal Leitegruppe og politiet.

– De frivillige har et enormt engasjement og ikke minst kompetanse. De er selve
bærebjelken i beredskapen. Sammen jobber vi for å ivareta befolkningens sikkerhet på best mulig måte, fremhever Runar Heggen.

Ber befolkningen tenke fjellvett

Selv om det blir arrangert jevnlige øvelser for å styrke skredberedskapen er naturligvis målet å unngå situasjoner der personer blir tatt av ras i fjellet. Runar Heggen oppfordrer befolkningen til å nyte turer i vinterlandskapet, men med forholdregler.

– De som ferdes i fjellet må være bevisst på ansvaret for seg selv, barn og andre som er med på tur.

– Ved å velge trygge veivalg unngår man at det går galt. Fjellvettreglene kan ikke nevnes for ofte. Senvinteren er en fantastisk tid i fjellet. Bruk naturen på en sikker og fornuftig måte, understreker politioverbetjenten.

KILDE: Politiet

Flere nyheter: