Menu
FOTO: Visitt Sunnhordland

Arrangement i Moster amfi går som planlagt

Norgespremieren på musikalen «Kristina frå Duvemåla» i Moster amfi går som planlagt til tross for utbruddet av covid i kommunen.

Av Egil M Solberg | 03.08.2021 20:05:34

Koronapandemi: Det lokale smitteutbruddet på Bømlo den siste uken har skapt usikkerhet rundt gjennomføringa av musikalen.

Selv om tallet på smittede har gått noe ned de siste to dagene, vil Bømlo fortsatt være på risikonivå 3. Ny vurdering av risikonivå skjer førstkommende mandag.

Kommuneledelsen og smittevernlege har hatt tett dialog med produksjonsledelsen i Bømlo teater og Moster amfi om hvordan forestillingen skal gjennomføres på en trygg og god måte.

Kommuneledelsen og smittevernlegen vurderer det slik at Bømlo teater og Moster amfi sine avstands- og risikoreduserende tiltak er i samsvar med gjeldende risikonivå (nivå 3) og Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalte tiltakspakker.

Flere nyheter: