Menu
Arkivbilde: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet med nytt vedtak mot HBR

Haugaland brann og redning er ilagt et nytt vedtak fra Arbeidstilsynet.

Av Egil M Solberg | 06.07.2022 21:34:25

Brannsamarbeid: Arbeidstilsynet har funnet et nytt brudd på Arbeidsmiljølovens, samt brudd på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Vedtaket er sendt Haugaland brann og redning (HBR) den 28. juni i år.

Dette kommer i tillegg til rapporten fra konsulentselskapet som Haugaland brann og redning selv engasjerte. De fant også brudd på Arbeidsmiljølovens, noe som medførte at brannsjefen sendte beklagelse til ansatte som var utsatt for utilbørlig/krenkende adferd fra selskapets ledere.

Tidligere er et annet konsulentselskap hentet inn for å bistå. I deres rapport fremkom det en rekke kritikkverdige forhold rettet mot selskapets toppledelse.

To av selskapets eierkommuner har valgt å trekke seg fra samarbeidet grunnet uregelmessighetene.  Dette er Suldal kommune og Etne kommune.

Flere ansatte har også valgt å slutte i brannselskapet (HBR). Personell har også gått sykmeldt over lang tid.

Hvilke konsekvenser de siste avsløringen vil føre til, er så langt uavklart.

Flere nyheter: