reklame for smiaa
Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arbeidsledigheten på vei nedover

20 821 personer er nå registrert som helt arbeidsledige i Rogaland. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,7 prosentpoeng siden 30 april.

Av Egil M Solberg | 05.05.2020 15:23:19

Arbeidsledighet: Samtidig som antallet helt ledige synker, stiger antallet delvis ledige personer.

12 695 personer rapporterer til NAV at de nå jobber delvis. Det er en andel på 5 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt er det nå registrert 34 342 personer som arbeidssøkere i Rogaland. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Samlet sett er det nå 1 018 færre arbeidssøkere registrert sammenlignet med utgangen av april.

– Vi ser nå en forsiktig positiv utvikling for arbeidsmarkedet i Rogaland. Samfunnet er i ferd med å åpnes gradvis opp, og da er det flere som vender tilbake til jobbene de var permittert fra.
– Samtidig ser vi at det færre nye arbeidssøkere som registrerer seg pr. uke, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Illustrasjon fra NAV Rogaland.

Arbeidssøkere -5.mai 2020.png

Størst nedgang innen butikk- og salgsarbeid og serviceyrker

Den siste uken har antallet helt ledige falt innen alle yrkesgrupper, mens antallet delvis ledige har økt i de fleste. Nedgangen i antallet helt ledige har vært større enn økningen i antallet delvis ledige i alle yrkesgrupper, med unntak av ingeniør og ikt-fag hvor det totalt sett er like mange helt eller delvis ledige som forrige uke.

Nedgangen i antallet helt ledige den siste uken er størst innen serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid. Sammenlignet med tirsdag 28. april er det nå 9 700 færre helt ledige innen disse to yrkesgruppene. Samtidig har det blitt 4 800 flere delvis ledige innen disse to yrkesgruppene.

Arbeidsledigheten er nå høyest innen reiseliv og transport, hvor 25,6 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos NAV. Deretter følger butikk- og salgsarbeid samt serviceyrker og annet arbeid, med henholdsvis 12,9 prosent og 12,8 prosent.

Nedgang i hele landet

Antallet helt ledige har falt i hele landet sammenlignet med forrige uke. Nedgangen har vært størst i Innlandet og Trøndelag, med 11 prosent færre helt ledige enn 28. april. Antallet delvis ledige har derimot økt i alle fylker, men mindre enn nedgangen i antallet helt ledige.

Ledigheten er høyest i Oslo, hvor 11,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Ledigheten er lavest i Nordland med 6,9 prosent.

Nedgang i alle aldersgrupper

Antallet helt ledige har falt i alle aldersgrupper den siste uken. Nedgangen har vært noe større for kvinner enn for menn. Samtidig har det vært en økning i antallet delvis ledige, men denne er mindre enn nedgangen i antallet helt ledige for både menn og kvinner i alle aldersgrupper.

Arbeidsledigheten er høyest blant menn i alderen 20-24 år, hvor 13,9 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Deretter følger kvinner i samme aldersgruppe med 13,8 prosent.

KILDE: NAV Rogaland

Flere nyheter: