Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Arbeidsledigheten øker i Rogaland

NAV Rogaland forventet en oppgang i arbeidsledigheten i januar.

Av Egil M Solberg | 28.01.2022 11:43:02

Ledighetstall: Koronarestriksjoner og naturlige sesongvariasjoner drev ledigheten oppover i årets første måned.

10 410 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige eller som arbeidssøkere på tiltak ved utgangen av januar i Rogaland.

Av dem er 6 146 helt ledige. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

Sammenlignet med desember 2021, er det 1 000 flere helt ledige i Rogaland, viser ferske tall fra NAV

– Ledigheten i Rogaland har hatt en jevn stigning siden midten av desember. Koronarestriksjoner førte til økt ledighet på tampen av året, mens naturlige sesongvariasjoner har stått for oppgangen i de første ukene av det nye året, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Vi tror at oppgangen vil flate ut i løpet av vinteren. Frem mot sommeren forventer vi at ledigheten vil krype nedover mot nivået vi hadde i fjor høst. Det skyldes i hovedsak en rekordhøy etterspørsel av arbeidskraft i Rogaland og i resten av landet, sier hun.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, utgjør 3,0 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

Flest ledige innen reiseliv

Yrkesgruppen med høyest ledighet er reiseliv og transport, som fikk en markant oppgang etter nye restriksjoner ble innført. I januar tilhører 964 personer denne gruppen blant de helt ledige. Industriarbeid (654), serviceyrker og annet arbeid (646) og butikk og salgsarbeid (606) er de andre gruppene med høyest ledighet.

Høyt antall utlyste stillinger

7 114 stillinger ble offentlig utlyst i januar. Det er økning på 23 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Flest stillinger var det innenfor helse, pleie og omsorg med hele 1 869 utlyste stillinger.

– Koronapandemien har den siste tiden ført til at helsetjenestene har hatt utfordringer med å skaffe nok personell som følge av høyt sykefravær, og dette er nok en medvirkende årsak til at det er utlyst nesten 1 900 stillinger innen denne yrkesgruppen i januar. I tillegg har en del virksomheter begynt med utlysning av sommerjobber og startet jakten på lærlinger, sier Haftorsen.

Øvrige bransjer med høyt antall stillinger i januar er ingeniør – og IKT-fag (771), industriarbeid (735), serviceyrker og annet arbeid (651) og bygg og anlegg (547).

– Gjennom hele 2021 var antallet utlyste stillinger på et veldig høyt nivå. 2022 starter med et rekordantall, noe som lover godt for resten av året. Likevel er det viktig å understreke at mange bransjer har store utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft. Felles for mange bransjer er at det kreves formell kompetanse for å være kvalifisert for stillingene. Derfor er utdanning en av løsningene for mange arbeidssøkere som vil ha en jobb med gode fremtidsutsikter, sier Haftorsen.

Flere nyheter: