powergym
Menu
nav

Arbeidsledigheten øker

Rogaland har høyest arbeidsledighet i landet på 4,5%. Haugesund ligger på 5%, mens Karmøy har en arbeidsledighet på 4% av arbeidsstyrken. Dette er en økning på henholdsvis 13 og 7%.

Av admin | 02.09.2016 11:13:08

Landsgjennomsnittet ligger på 3,1%.  Ledigheten er høyest blant unge mellom 25 og 29 år.

Det er flest arbeidssøkere innen yrkesgruppene ingeniør- og Ikt- fag , industriarbeid, bygg- og anlegg  og innen kontorarbeid.

Suldal og Bokn stikker seg ut med nedgang i arbeidsledigheten fra i fjor.

Det er utlyst flere ledige stillinger og kommet inn færre varsler om oppsigelser og permitteringer i Haugesund og Karmøy sammenlignet med i fjor.