Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidsledigheten går videre ned

Arbeidsledigheten fortsetter å gå nedover i Rogaland. Samtidig er antallet ledige stillinger høy i mange bransjer.

Av Egil M Solberg | 02.07.2021 10:04:48

Arbeidsledighet: Ved utgangen av juni er 13 050 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller i et arbeidsrettet tiltak i Rogaland.

Dette tilsvarer 5,0 prosent av arbeidsstyrken og er 1 337 færre enn ved utgangen av mai.

– Trenden om at arbeidsledigheten faller er betydelig. I mai så vi at det forsvant 1 455 personer fra ledighetsstatistikken vår. I juni viser tallene en ytterligere nedgang på 1 337 personer, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Stavanger kommune har høyest andel helt ledige med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Over 3 prosent har også Sandnes, med 3,1 prosent, og Sola med 3,0 prosent.

Haugesund har 2,8 prosent og Eigersund 2,3 prosent. Karmøy har en arbeidsledighet på 1,9 prosent i juni.

Det er størst nedgang i arbeidsledigheten innen reiseliv og transport.

Antall helt ledige hos NAV Rogaland:

Flere nyheter: