Menu
Nav melder om den laveste ledigheten siden 2008. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Arbeidsledigheten fortsette å falle

Arbeidsledigheten her i landet lå i mai på 1,6 prosent, det laveste nivået siden 2008, viser tall fra Nav.

Av NTB | 03.06.2022 10:46:20

Økonomi og næringsliv: Ved utgangen av mai var det registrert 86.800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 3 prosent av arbeidsstyrken.

– I mai var ledigheten på 1,6 prosent og på laveste nivå siden 2008, samtidig som etterspørselen holder seg svært høy. Nå er det svært gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet, og det er viktig at vi griper den muligheten, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

I tillegg var 24.700 personer, eller 0,9 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige. 2.700 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 2.800 av de delvis ledige. De permitterte utgjorde til sammen 0,2 prosent av arbeidsstyrken i mai.

I løpet av mai ble det registrert 12.300 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag, som er samme nivå som i april. Personer som oppgir å ha mistet eller kommer til å miste jobben, utgjør den største gruppen, med 28 prosent av de nye arbeidssøkerne.

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport, med 2,7 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen undervisning og akademiske yrker, med 0,5 prosent.

Den relative nedgangen var størst i Oslo, med 9 prosent færre arbeidssøkere i mai enn i april. I Nordland var antallet arbeidssøkere uendret fra april til mai.

Andelen helt ledige var høyest i Oslo og Vestfold og Telemark, med 2 prosent av arbeidsstyrken. Trøndelag har lavest ledighet, med 1,2 prosent.

Antallet arbeidssøkere falt i mai mest for personer som er 60 år eller eldre, med 11 prosent. Dette er likevel den eneste aldersgruppen hvor det fortsatt er flere arbeidssøkere enn i februar 2020, like før pandemien.

47.100 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 2,1 prosent av arbeidsstyrken, tilsvarende 62.100 personer.

Etter at de midlertidige koronareglene ble opphevet 1. april, har mange gått ut maksimal permitteringsperiode. Antallet permitterte har falt med 66 prosent siden utgangen av mars, og tallet er nå tilbake på det som har vært normale nivåer før pandemien.

Nedgangen i ledighet var størst blant personer med bakgrunn fra reiseliv og transport, med 900 færre arbeidssøkere. Deretter følger serviceyrker og annet arbeid, samt butikk og salgsarbeid, med en nedgang på 700 arbeidssøkere hver.

Tallet på arbeidssøkere gikk ned i alle fylker bortsett fra Nordland når man justerer for normale sesongvariasjoner.

(©NTB)

Flere nyheter: