Menu
Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsmann Espen Barth Eide vil foreslå endringer i Naturmangfoldloven. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv

Arbeiderpartiet vil foreslå en lovendring som vil senke terskelen for å felle ulv. Loven er for uklar, mener miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide.

Av NTB | 06.02.2020 14:16:30

Økonomi og næringsliv: – Det blir et politisk blodbad, sier Venstres Ketil Kjenseth til NTB, etter at det er synes klart at naturmangfoldloven igjen kommer i spill på Stortinget. Det åpner for nye, harde slag om hvordan ulv og andre rovdyr skal forvaltes.

– Det er helt utrolig at Arbeiderpartiet går inn for å svekke loven, sier SVs Lars Haltbrekken.

Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag avgi sin innstilling til Senterpartiets forslag om å skyte 10–12 ulver i revirene Mangen og Rømskog i Akershus. Men komitémøtet torsdag tok en overraskende vending. Hele saken måtte utsettes fordi både Fremskrittspartiet og Ap nå åpner for å endre naturmangfoldloven.

Ap vil klargjøre at Stortingets bestandsmål skal forstås som et maksimumsmål. Når målet om fire til seks kull er nådd, skal det i seg selv være nok til at myndighetene kan si ja til å felle dyr. Dermed trenger ikke myndighetene å bruke andre begrunnelser, som å avverge skade på husdyr.

Han påpeker at nesten alle hevder de har rovdyrforliket fra 2011 i ryggen, selv om de har helt ulike syn.

– Vi mener det er behov for en presisering, sier han. Barth Eide planlegger å legge fram forslaget for Stortinget på tirsdag.

Også Frps Jon Georg Dale varsler en lovendring. Det vil komme dersom staten ikke når fram med sin anke i den såkalte ulverettssaken. Borgarting lagmannsrett slo i forrige uke fast at to av fellingsvedtakene som Klima- og miljødepartementet gjorde i 2017 var ugyldige, og saken blir nå anket inn for Høyesterett.

– Hvis dagens lov står i veien for Stortingets fastsatte bestandsmål, så er det loven det er noe i veien med, ikke bestandsmålet, sier Dale til NTB.

– Det er helt utrolig at Ap går inn for å svekke loven. Jeg frykter at dette vil ha større konsekvenser enn bare hvor mange ulv som skytes, at det også rammer andre dyrearter i norsk natur, sier Haltbrekken i SV.

Han varsler at SV vil kjempe for å forsterke loven for å forhindre tap av natur.

– Dette virker totalt useriøst og desperat fra et tradisjonelt styringsparti som Ap, sier Kjenseth, som er på besøk i Brussel og ikke var til stede på komitémøtet torsdag.

Venstre-politikeren spør seg hvordan Ap har tenkt at forslaget skal holde seg innenfor internasjonale forpliktelser om å ta vare på truede arter.

– Det forteller bare igjen at Frp er mer opptatt av å gi sin støtte til Venstre og dyrevernorganisasjonen Noah enn å få en reell endring i rovdyrpolitikken, sier hun.

– Dette er ikke juss, men politikk. Nok en gang feiger de ut, fortsetter Borch.

KrFs Tore Storehaug, som er saksordfører for Sp-forslaget, opplyser at han har sendt brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) for å få en avklaring på sakene som er kommet opp. Han vil ikke si hvordan KrF vil forholde seg til forslag om lovendring, men viser til regjeringsplattformen.

– Der står det at naturmangfoldloven skal ligge fast.

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har åpenbart ikke virket, sier miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

For ulvens venner på Stortinget er det Arbeiderpartiets utspill som overrasker mest.

Sandra Borch (Sp) er åpen for å se på lovendringer, men hun er mer opptatt av at Frp ikke støtter deres forslag og at de dermed skusler bort muligheten for å skyte de to ulveflokkene før jaktsesongen er over.

(©NTB)

Flere nyheter: