reklame for Sheiken Bowling
Menu
GIR UTSLETT: Virussykdommen apekopper gir utslett som starter i ansiktet og deretter sprer seg til resten av kroppen. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

Apekopper er kommet til Norge

Det er startet smittesporing etter at en person som besøkte Oslo i mai har fått påvist apekopper. Oslo kommune bekrefter at de har funnet nærkontakter.

Av Egil M Solberg | 22.05.2022 00:29:28

Apekopper: – Vedkommende besøkte Oslo 6.–10. mai og hadde symptomer under oppholdet, men fikk først påvist smitten etter hjemkomst, skriver FHI.

Nå jobber Oslo kommune og Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvem som kan ha vært utsatt for smitte, for å kunne gi informasjon til dem det gjelder.

De er også i kontakt med helsetjenesten i vedkommendes hjemland for å kartlegge ytterligere hvor personen har vært under sitt opphold i Oslo.

Fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo sier til TV 2 at de vet hvor vedkommende har bodd, og at de har funnet et lite antall, indirekte nærkontakter.

– Det er ikke uventet at personer smittet med apekopper har vært i Norge, og helsetjenesten skal være forberedt på det, sier Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Kan smitte via sengetøy

Eventuelle nærkontakter av den smittede vil bli kontaktet og bedt om å være observante på symptomer.

De vanligste symptomene er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.

Smitte forekommer oftest ved direkte kontaktsmitte, men indirekte kontaktsmitte og dråpesmitte kan forekomme.

Indirekte kontaktsmitte kan for eksempel være via sengetøy.

For at dråpesmitte skal forekomme kreves det vanligvis tett nærkontakt over lengre tid. Ifølge FHI er det da snakk om timer.

Lav smittefare

Folkehelseinstituttet opplyser at det er laget rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet.

– Vi bistår nå Oslo kommune med å informere dem som den reisende hadde nær kontakt med under oppholdet, sier Aavitsland.

Han sier det er for tidlig å vurdere risikoen for at noen av dem er smittet.

– Smittefaren til den allmenne befolkningen regnes som svært lav, sier Aavitsland.

Flere nyheter: