Menu
GIR UTSLETT: Virussykdommen apekopper gir utslett som starter i ansiktet og deretter sprer seg til resten av kroppen. Foto: Nigeria Centre for Disease Control

Apekopper enda ikke i Haugesund

En person bosatt i Bergen, har fått påvist apekopper etter en reise i utlandet nylig. Så langt er ingen tilfeller påvist i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 02.06.2022 08:37:36

Apekopper: Personen som er smittet er varslet og har fått beskjed om hvordan vedkommende skal oppføre seg for ikke å smitte andre.

Smittesporing har startet, men risiko for videre smitte blir i utgangspunktet regnet som svært lav, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik i en pressemelding.

Bergen kommune opplyser at den smittede fikk symptomer først etter hjemkomst. Vedkommende tok selv kontakt med helsetjenesten.

Dette er det andre påviste tilfellet av apekopper i Norge.

Flere nyheter: