reklame for Utvik Autoservice
Menu
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier Nicolai Tangen ikke kan lede oljefondet så lenge han fortsatt har eierskap i hedgefondselskapet Ako. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Ap: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i Ako

Ap støtter kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot ansettelsen av Nicolai Tangen. Saken rykker ett skritt nærmere finansministerens bord.

Av NTB | 14.08.2020 16:02:39

Økonomi og næringsliv: Representantskapet har lagt vekt på at risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert dersom Tangen fortsatt skal ha eierskap i hedgefondet Ako.

Arbeiderpartiet støtter dette synet, bekreftet partileder Jonas Gahr Støre fredag.

– Tangen-ansettelsen er ikke forenlig med kravene som bør gjelde for å lede oljefondet, sier Støre.

Partiet legger fram sitt syn i finanskomiteens møte fredag ettermiddag.

– Dette er en alvorlig og viktig sak. Ledelsen av vårt felles pensjonsfond må være i tråd med både regelverk og etiske retningslinjer, sier Støre.

Ansettelsen var gjenstand for en høring i Stortinget mandag. Ifølge Støre hviler Arbeiderpartiets standpunkt på representantskapets kritiske rapport, men også på forhold som kom fram i forbindelse med høringen.

– Inntrykket ble forsterket gjennom høringen der det ble klart at det kan oppstå nye interessekonflikter knyttet til Nicolai Tangen og ledelsen av oljefondet, at de etiske retningslinjene som skal gjelde for alle bankens ansatte ikke er overholdt, at det er tvil om ansettelsen vil svekke Norges innsats mot skatteparadiser og at det har vært både lovbrudd og uregelmessigheter i ansettelsesprosessen, sier han.

Støre mener derimot det ikke er grunnlag for å si at sentralbanksjefen har brutt sentralbankloven, slik representantskapets leder Julie Brodtkorb har åpnet for. Dette fordi sentralbanksjefen ikke opplyste for Finansdepartementet at Tangen skulle fortsette som hovedeier i Ako-systemet.

– Jeg mener at man ikke kan konkludere med det. Men jeg mener samtidig at den plikten sentralbanken har om å informere om viktige forhold, ikke ble fulgt opp på en god måte, sier Støre til NTB.

– Det er ikke Stortinget som ansetter verken hovedstyre i Norges Bank eller sjef for oljefondet. Vår holdning er at det er finansministeren som må følge opp konklusjonene til Stortingets flertall, sier Støre.

SV, Senterpartiet og Rødt har gitt klart uttrykk til at de også stiller seg kritisk til ansettelsen av Tangen.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV mener finansminister Jan Tore Sanner (H), Norges Bank og Nicolai Tangen må lytte til konklusjonen fra partiene.

– Vi kan ikke ha en oljefondssjef som skaper interessekonflikter som sår tvil om fondets integritet, sier hun.

– Vi gjør en vurdering av kritikken som representantskapet har kommet med, og det som kom fram på høringen og i brev i etterkant. Men det er ikke Stortinget som verken skal ansette eller avsette en ny leder i oljefondet, sier han til NTB.

Frp har tatt til orde for å sende Tangen-rapporten i retur til representantskapet for ny behandling. Med regjeringspartienes støtte kan det få flertall. Men i likhet med Venstre har verken KrF eller Høyre tonet flagg i saken foreløpig.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, sier de noterer seg Aps konklusjon.

– Høyre skal først ha en grundig behandling av saken internt i vår partigruppe. Høyres standpunkt vil komme i forbindelse med den planlagte avgivelsen 21. august, sier Kapur.

Finanskomiteen har frist til 21. august – altså neste fredag – med å avgi sin innstilling.

Støre sier Ap har tatt på alvor at representantskapet – som er Stortingets tilsynsorgan – enstemmig har fremmet sterk kritikk.

Lovbruddet han viser til, gjelder brudd på offentlighetsloven, ved at Tangen ikke sto oppført som søker mens rekrutteringsprosessen pågikk.

Dersom Arbeiderpartiet får med seg flertallet i finanskomiteen, går saken videre til finansminister Jan Tore Sanner (H).

Venstres medlem i finanskomiteen og finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen vil ikke konkludere i saken.

Flere nyheter: