reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
FOTO: ZDF Enterprises GmbH, Mainz

– Antisemittisme må bekjempes av deg og meg

Stortingsrepresentant Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) påpeker at antisemittismen øker i Europa 82 år etter Krystallnatten, 9. til 10. november 1938.

Av Egil M Solberg | 08.11.2020 20:00:39

Leserinnlegg av Geir Sigbjørn Toskedal (KrF)

Antisemittismen øker i Europa. 82 år etter Krystallnatten, 9. til 10. november 1938, hvor flere tusen synagoger ble brent, jødiske butikker plyndret og leiligheter eid av jøder rasert, er antisemittisme igjen et alvorlig og økende problem.

Mange jøder opplever nå at Europa som utrygt.

– Antisemittismen lever og hatet mot jøder er ikke avtagende. «Antisemittisme er ikke lenger begrenset til ytre høyre, ytre venstre og radikal islam, det er blitt normalisert», sa Moshe Kantor, leder for European Jewish Congress (EJC).

Antall voldsepisoder og andre alvorlige handlinger rettet mot jøder øker verden over. Det forekommer fysisk vold, trusler, vandalisme på privat eiendom og synagoger, samt angrep mot gravplasser, monumenter og forsamlingslokaler.

Mange trodde at antisemittismen var utryddet etter avsløringene millionmassakrene under 2.verdenskrig. Ettertiden viser dessverre det motsatte.

Årsakene til de antisemittiske hendelsene som dukker opp er langt bredere enn krigshistorisk kunnskapsmangel. Antisemittisme og jødehat synes å overleve, kan det handle om noe som stikker langt dypere enn mangel på kunnskap?

Antisemittisme bunner i gamle stereotypier for fordommer som har overlevd fra tidligere tider. Det er forestillinger av mektige og truende jøder som systematisk har jobbet for å overta verdensherredømmet.

Når problemene tårnet seg opp for majoriteten, fikk jødene skylden, utpekt som syndebukker og utsatt for hat og overgrep.

Hvis antisemittisme blir normalisert, forkommer det ikke lenger bare hos ytterliggående grupper på de politiske fløyene. Holdninger må bekjempes i alle sammenhenger for at det ikke skal gi grobunn og overleve i den vanlige befolkningen. Antisemittismens årsaker ligger derfor ikke i hva jødene er eller gjør.

Mange blander også synspunkt på staten Israel inn i sine vurderinger av jøder som folkeslag og henter næring til forakt fra politiske gruppekonflikter.

Vi må alle, som menneskehet, bekjempe forestillinger, myter og skapte fiendebilder mot minoriteter og folkeslag og kjempe for likeverd, respekt og forståelse.

La oss markere Krystallnatten ved stadig å formidle og forsterke budskapet «Aldri mer»!

Flere nyheter: