Menu

Antallet sedelighetssakene øker

Antallet anmeldelser for seksuallovbrudd i Sør-Vest politidistrikt, og særlig overgrep mot barn, økte fra 574 til 634 i fjor. Hver tredje anmeldelse på seksuallovbrudd gjelder saker med barn.

Av Egil M Solberg | 24.01.2018 15:02:23

Kriminalitetstypen sedelighet utgjorde 2,2 prosent av alle anmeldelser i politidistriktet.

– At det er en økning i anmeldte seksuallovbrudd kan skyldes at temaet har fått mer oppmerksomhet gjennom målrettede kampanjer og mediene de siste årene, sier visepolitimester Gøril Våland.

Denne type kriminalitet har vært en prioritet for politiet de siste årene.

– Vi vet at det finnes mørketall og økningen i anmeldte forhold kan tyde på at flere våger å melde fra. Likevel, vi kan ikke se bort fra at det også er en reell økning.

– Noe av økningen skyldes at gjerningspersoner når mange gjennom Internett, noe som gir seg utslag i flere fornærmede i hver sak, sier Våland.

Flere nyheter: