Menu
En positiv covid-19 antigen hurtigtest. Foto: Erik Johansen / NTB

Antallet koronasyke fortsetter nedover

I uke 11 ble 1 562 sykemeldt med koronarelaterte diagnoser, en nedgang på 832 personer fra uken før.

Av Egil M Solberg | 22.03.2022 07:28:44

Koronapandemi: Ferske tall fra NAV viser at det i uke 11 ble 4 030 nye personer med legemeldt sykefravær i Rogaland. Det er 750 færre enn uken før.

– Tallene viser at nedgangen de siste ukene i det legemeldte sykefraværet fortsatte i uke 11. Mer enn hver tredje sykemelding var koronarelatert, men samtidig er det en kraftig nedgang sammenlignet med uken før, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Vi ser nå en tydelig trend på at sykefraværet knyttet til korona går nedover i Rogaland, sier hun.

Nedgangen på 832 personer tilsvarer en reduksjon på 35 prosent. Andelen nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser utgjorde i forrige uke 39 prosent av tilfellene av det totale antallet med legemeldt sykefravær.

Av de nye sykemeldte forrige uke var det flest med sykdommer i luftveiene (2034), muskel- og skjelettlidelser (648) og psykiske lidelser (328).

Flest sykemeldte i forrige uke var blant personer som er sysselsatt innen helse- og sosialtjenester med 1021 nye personer. I tillegg var det mange sykemeldte innen varehandel og industri, med henholdsvis 532 og 417 nye personer.

Flere nyheter: