Menu
Det var tirsdag registrert 188.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 2.600 flere enn forrige uke. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april

Tirsdag var det registrert 188.600 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er 2.600 flere enn forrige uke.

Av NTB | 10.11.2020 14:38:01

Arbeidsliv: Tallet på arbeidssøkere øker dermed for første gang siden april.

– Etter en sammenhengende nedgang siden midten av april, har antallet arbeidssøkere økt denne uken. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid. Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

101.200 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall.

Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 115.700 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 72.900 personer registrert som delvis arbeidsledige. Dermed er 188.600 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken.

Det er særlig antallet helt permitterte som har økt siden forrige uke, med 1.900. Antallet delvis permitterte har derimot gått ned med 600. Til sammen er 2 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Antallet permitterte har gått mest opp i Oslo, med tusen flere, fulgt av Vestland og Viken, med henholdsvis 180 og 150 flere. Oslo er dermed fylket med størst andel permitterte, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Innen serviceyrker og annet arbeid har antallet permitterte økt med 200. I de andre yrkesgruppene har det vært mindre økninger eller antallet permitterte har gått ned.

Økningen i antallet permitterte siden forrige uke må sees i sammenheng med innføring av strengere smitteverntiltak i Bergen og Oslo.

I sum har antall arbeidssøkere økt med 2.600 i løpet av den siste uken, etter en nedgang på tusen personer forrige uke. Dermed har antall arbeidssøkere økt med 1.600 så langt i november.

Den siste uken har 8.400 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos Nav. Dette er 3.100 flere enn forrige uke.

De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg utgjør nå 55 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 31 prosent forrige uke. De som har mistet jobben utgjør 18 prosent, mot 27 prosent forrige uke.

23.600 av dem som er registrert som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder for 31.800 av de delvis ledige. Det vil si 1.200 flere permitterte enn forrige uke.

Det er innen reiseliv og transport at antallet permitterte har økt mest siden forrige uke, med 1.500 flere. Reiseliv og transport er yrkesgruppen med høyest andel permitterte, med 7,8 prosent av arbeidsstyrken.

Antallet helt ledige har økt med 2.200 siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med hundre personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 500.

Flere nyheter: