reklame for smiaa
Menu
99.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober. Foto: Morten Holm / Scanpix

Antall arbeidssøkere mer enn halvert siden april

Ved utgangen av oktober var det registrert 187.000 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 10.900 færre enn i september.

Av NTB | 30.10.2020 10:23:11

Arbeidsliv: Tallet utgjør 6,6 prosent av arbeidsstyrken, ifølge Nav.

99.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av oktober, noe som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Siden midten av april er antall arbeidssøkere mer enn halvert. Nedgangen skyldes primært at permitterte er tilbake i jobb. Det blir stadig færre som er registrert som arbeidssøkere hos Nav, men ledigheten er fortsatt betydelig høyere enn før koronatiltakene ble innført i mars, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Han tror det vil ta tid før arbeidsmarkedet er tilbake til situasjonen som var før koronapandemien.

Antallet permitterte har gått ned med 9.900 siden september, og er dermed hovedgrunnen til nedgangen i antallet arbeidssøkere den siste måneden.

Til sammen er det 3.000 færre helt ledige innen disse yrkesgruppene enn i september.

Ved utgangen av oktober var andelen helt ledige høyest innen reiseliv og transport med 7,8 prosent. Andelen helt ledige var lavest innen undervisning, med 1,1 prosent.

– Samtidig er tallet på arbeidssøkere fremdeles mye høyere enn i normalsituasjoner. Vi fortsetter derfor med nødvendige tiltak for å hjelpe både arbeidstakere og bedrifter i denne situasjonen, sier Asheim.

– Vi har for eksempel forlenget ordningen som gjør det enklere for dagpengemottakere å bruke tiden uten jobb på utdanning og opplæring, og vi jobber med å få på plass en permanent ordning for dette, sier arbeidsministeren.

Han sier regjeringen styrker Nav slik at folk kan få bedre oppfølging, og legger opp til 7.000 flere tiltaksplasser neste år for å hjelpe dem som står lengst unna arbeidsmarkedet.

Den prosentvise nedgangen er størst i Toms og Finnmark, med 7 prosent færre helt ledige. Innlandet hadde den minste nedgangen, med 3 prosent færre helt ledige.

Andelen helt ledige er lavest i Nordland med 2,5 prosent, og høyest i Oslo med 4,7 prosent.

Antallet helt ledige har gått ned i de aller fleste yrkesgruppene fra september til oktober. Måler man i antall personer er nedgangen størst innen industriarbeid, fulgt av reiseliv og transport samt butikk- og salgsarbeid.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sier til NTB at han er fornøyd med at ledigheten fortsetter å gå ned i nesten alle yrkesgrupper.

Nedgangen i antall ledige har den siste måneden gått ned i samtlige fylker.

(©NTB)

Flere nyheter: