Menu
Nav melder om langt færre arbeidssøkere. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Antall arbeidssøkere falt med 83.000 i juni

Ved utgangen av juni var det registrert 272.400 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak. Det utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken.

Av NTB | 03.07.2020 10:47:52

Medisin og helse: Tallet er 83.000 lavere enn ved utgangen av mai.

I alt 136.000 personer var registrert som helt arbeidsløse ved utgangen av juni. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Tar man med arbeidssøkere på tiltak er tallet 147.200, eller 5,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 125.200 personer registrert som delvis arbeidsløse.

Tall fra Nav viser at 53.600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder for 90.300 av de delvis arbeidsløse. De permitterte utgjør til sammen 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med mai er 45.500 færre registrert som helt arbeidsledige, en nedgang på 25 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre helt permitterte. Det er nå 37.200 færre helt permitterte enn i mai. Bruttoarbeidsledigheten har falt med 46.800 personer den siste måneden.

Tallet på delvis arbeidsledige har også gått kraftig ned den siste måneden. Det er nå 36.200 færre delvis arbeidsledige enn ved utgangen av mai. Også for denne gruppen er det først og fremst nedgang i tallet på permitterte. Det er 35.400 færre delvis permitterte enn i mai.

Det har også vært en nedgang i tallet på delvis arbeidsledige innen alle yrkesgrupper den siste måneden. Størst nedgang i tallet på delvis arbeidsløse er innen butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid.

Ved utgangen av juni var tallet på helt arbeidsløse høyest innen reiseliv og transport med 12,2 prosent, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,4 prosent.

Andelen helt arbeidsløse i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juni høyest i Oslo med 6,5 prosent, og lavest i Nordland med 3,4 prosent.

– Tallet på arbeidsløse fortsetter å falle. Det skyldes i hovedsak at mange permitterte går tilbake i arbeid. I tillegg ser vi også en nedgang i tallet på nye permitterte. Arbeidsledigheten er likevel fortsatt på et svært høyt nivå sammenlignet med situasjonen før krisen, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Den siste måneden har det vært en nedgang i tallet på helt arbeidsledige innen alle yrkesgrupper. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport med 11.500 personer, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 6.800 færre helt arbeidsledige.

Tallet på helt arbeidsledige har gått ned i alle fylker den siste måneden. Fylkene som har hatt størst nedgang, er Nordland og Innlandet med henholdsvis 31 og 30 prosent. Også tallet på delvis arbeidsledige har gått ned i alle fylker.

Flere nyheter: