Menu
John Conrad Brandsø i Helse Fonna. FOTO: Stina Steingildra

Ansatte på sykehuset smittet av covid-19

Flere medarbeidere ved Haugesund sykehus har fått påvist covid-19, noe som kan gi utfordringer i driften fremover.

Av Egil M Solberg | 08.11.2021 09:43:35

Koronapandemi: Flere medarbeidere ved Haugesund sjukehus har de siste dagene fått påvist covid-19, noe som fører til omfattende smittesporing blant pasienter og ansatte.

– Foreløpig er det snakk om fire medarbeidere med tilknytting til en avdeling som er smittet. Vi har fremdeles normal drift, men dersom flere får påvist smitte, kan det bli en utfordring med bemanningen, opplyser klinikkdirektør John Conrad Brandsø i Medisinsk klinikk Haugesund og Odda.

Det har også vært høyt sykefravær den siste tiden som føle av andre virussykdommer.

I tillegg er en ansatt i ambulansetjenesten smittet. Også her pågår smittesporing.

I sist uke var en medarbeider ved Stord sykehus koronasmittet. Her har det ikke blitt meldt om flere positive prøver.

Øket beredskap

Det er i dag seks pasienter med covid-19 i Helse Fonna. Alle ligg på Haugesund sykehus.

Økende smitte i regionen, kombinert med høyt fravær blant personalet og høyt press på enkelte avdelinger, gjør at Helse Fonna før helgen gikk over til grønn beredskap.

Det betyr at helseforetaket forbereder seg på en økning i antallet pasienter med covid-19 de kommende dagene og ukene.

Sist gang det var like mange pasienter inne med covid-19 var i midten av april.

Møt opp til timen din

Helse Fonna oppfordrer alle som har time på sykehuset om å møte som normalt, men følge gjeldende rutiner om å ta kontakt før timen dersom en mistenker at en kan være smittet.

I tillegg ber helseforetaket folk om å unngå besøk til innlagte pasienter med mindre det er nødvendig. Dette er for å redusere risikoen for smitte i sykehuset.​​

Flere nyheter: