Menu
I 2019 ble det 34.665 nye uføretrygdede i Norge. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Andelen uføretrygdede fortsetter å øke

10,5 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var ved utgangen av 2019 uføretrygdet. I alt var det 364.000 uføretrygdede i Norge i fjor.

Av NTB | 02.07.2020 10:48:00

Arbeidsliv: I 2019 ble det 34.665 nye uføretrygdede i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I alt var det 364.005 ved utgangen av 2019, som utgjør 10,5 prosent av befolkningen. For fem år siden var andelen 9,7 prosent, og andelen har for det meste steget jevnt de siste årene.

Risikoen for å bli uføretrygdet henger tett sammen med utdanningsnivå. Mens kun 4,3 prosent som har høyere utdanning, er uføretrygdet, mottar 21,8 prosent av dem som kun har grunnskole, uføretrygd.

Østfold har den høyeste andelen av uføretrygdede, med 15,2 prosent av befolkningen, mens Oslo har den laveste, med 6,1 prosent.

Statistikken viser også at innvandrere i mindre grad enn befolkningen ellers blir uføretrygdet. Blant innvandrere fra EU/EØS-landene og USA, Canada, Australia og New Zealand er 2,6 prosent uføretrygdet. Blant innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania ellers og Europa ellers er 8,1 prosent uføretrygdet. For befolkningen ellers er andelen 11,6 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: