Menu
Helsedirektoratet og FHI anbefaler å øke antallet på offentlige innendørs arrangementer til 1.500 deltakere dersom det er faste tilviste plasser. Her Oslo Spektrum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Anbefaler inntil 1.500 deltakere på arrangementer

Helsedirektoratet og FHI anbefaler å øke antallet på offentlige innendørs arrangementer til 1.500 deltakere dersom det er faste tilviste plasser.

Av NTB | 20.01.2022 20:51:15

sosiale forhold: Det anbefaler Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) i et nytt faglig grunnlag.

På utendørs arrangementer anbefaler helsemyndighetene inntil 3.000 deltakere og maksimalt 50 prosent kapasitet. Alle på arrangementet må kunne holde minst en meter avstand fra andre enn husstandsmedlemmer. De foreslår også kohorter med 200 personer innendørs og 500 personer utendørs.

I dag kan det være 200 personer innendørs på faste tilviste plasser, og 600 på utendørs arrangementer.

Det faglige grunnlaget ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 18. januar. Det er ikke kjent når regjeringen kommer med sin beslutning.

FHI presiserer at krav om smittevernfaglig forsvarlig drift gjelder uansett, inkludert krav om å tilrettelegge for at alle som er til stede kan holde en meters avstand til andre enn de bor med. Og de mener folk bør oppfordres til å bruke appen Smittestopp på arrangementene.

Helsedirektoratet sier seg enig i vurderingen av at det er mulig å øke antall deltakere på større offentlige arrangementer med tilviste sitteplasser. Det forutsettes at man opprettholder grunnleggende smitteverntiltak.

Profesjonelle aktører har best kompetanse på logistikk ved arrangement, og mange har etter hvert erfaringer og kompetanse på smittevern, skriver direktoratet i anbefalingen.

Det bør sikres gode rutiner for å unngå trengsel ved arrangementene, som ved inn- og utgang og ved transport til og fra, understrekes det videre.

Venstres Grunde Almeland, som leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget, er svært glad for fagmyndighetenes anbefaling.

– Dette er gledelige nyheter og noe jeg håper regjeringen lytter til, sier Almeland. Han mener regjeringen ikke kan ta seg råd til å vente. For hver dag som går, er det millioner i tapt inntekt for kulturlivet, påpeker han overfor NTB.

– Nå blir det mulig for arrangører å bruke skjønn og ta hensyn til den faktiske kapasiteten til lokalene de bruker, ikke bare et tall. Publikumsbegrensningen på 200 har vært helt ulogisk i store rom som Oslo Spektrum eller Nidarosdomen, sier han.

FHI legger til grunn at det er politisk ønske om lettelser for sektorer som er avhengige av å kunne ha arrangementer med faste tilviste plasser, og vurderer at den foreslåtte økning vil øke smitterisikoen noe, men FHI mener det vil være forsvarlig og forholdsmessig i dagens situasjon, heter det i anbefalingen.

Regjeringen skal ta stilling til om antallsbegrensningen skal endres. Kulturdepartementet opplyser til NTB at de ikke kan si noe om når beslutningen vil bli kunngjort.

(©NTB)

Flere nyheter: