Menu
Trysil kommune har ilagt bruksforbud med øyeblikkelig virkning for leilighetsbygget Pernup i sentrum. Kommunen mener bygget er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikring. Foto: Hilde Hagevik Odde / NTB

Alle beboere evakueres fra svært brannfarlig bygg i Trysil sentrum

Trysil kommune har ilagt øyeblikkelig bruksforbud av et leilighetsbygg i sentrum. Kommunen mener bygget er livsfarlig på grunn av dårlig brannsikring.

Av NTB | 15.11.2021 19:54:15

Økonomi og næringsliv: Kommunen vurderer at brannsikkerheten i bygget med 18 leiligheter er så dårlig at det er farlig å bo der.

Forbudet er fattet på bakgrunn av dokumentasjon, bekymringsmeldinger, plasstilsynsrapport fra brannvesenet og rapport fra brannfaglig rådgiver i Firesafe AS, heter det i en pressemelding fra kommunen.

– Summen av alle avdekte avvik utgjør både en overhengende fare for tap av liv og unormalt store materielle konsekvenser dersom det oppstår brann i byggverket, skriver Midt-Hedmark brann- og redningsvesen i et brev til kommunen.

– Vi har også varslet boligsameiet, som har vært kjent med bekymringsmeldingene, og regner med at beboerne vil kontakte hverandre så fort noen åpner brevet. Vi tror ikke bruksforbudet kommer som noen bombe, men for sikkerhets skyld går jeg bortom alle, sier leder i bygg- og geodataavdelingen Rune Møller Poulsen.

Kommunen ser at beboerne i Pernup, som bygget heter, kan få praktiske problemer med å finne seg et nytt sted å bo på så kort varsel, men tar ikke sjansen på å vente.

– Med den dokumentasjonen vi sitter på, kan ikke vi som kommune ta ansvaret for at det bor folk der lenger. Derfor er forbudet innført med øyeblikkelig virkning, og vi håper folk kommer seg fort ut, sier Poulsen.

Boligsameiet engasjerte firmaet Firesafe AS til å se på brannsikkerheten. I deres rapport går det fram at bygget har til dels grunnleggende og store branntekniske feil og mangler. Samlet sett gjør dette personsikkerhetsnivået vesentlig lavere enn hva minimumskravene i Byggteknisk forskrift angir.

– Det er ikke funnet bevist at brannkonseptet er fulgt eller forsøksvis fulgt, heter det.

Kommunen skal nå utrede saken og blant annet vurdere å trekke ferdigattesten tilbake.

– Vi har bedt om bistand fra Norconsult. Før rapporten fram dem foreligger, vil vi ikke kommentere saken ytterligere. Vi har en reell bekymring for brannsikkerheten og følgelig beboernes liv og helse, og måtte derfor handle nå, sier Paulsen.

Siden brevet med bruksforbudet ble sendt ut digitalt etter kontortid, og kommunen mener det haster med å få folk ut, vil avdelingslederen selv banke på alle dører for å sikre at informasjonen kommer raskt fram til alle.

Kommunen og brannvesenet var på plasstilsyn på Pernup 26. oktober. Konklusjonen da var at «utførelsen ikke var i samsvar med brannkonseptet eller tilhørende dokumenter». Det førte til bekymring hos kommunen, men det ble forutsatt at direktevarsling og sprinkleranlegget fungerte.

(©NTB)

Flere nyheter: