reklame
Menu
Statsadvokat Marit Formo konkluderte i retten onsdag med at Laila Anita Bertheussen måtte være skyldig etter tiltalen om angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. Foto: Berit Roald / NTB

Aktor: De samlede bevisene peker mot Bertheussen

Statsadvokat Marit Formo avsluttet aktoratets skyldprosedyre onsdag med å konkludere at det samlede bevisbildet peker mot Laila Anita Bertheussen.

Av NTB | 21.10.2020 15:08:02

Kriminalitet og rettsvesen: Etter en svært grundig skyldprosedyre hvor hun gikk gjennom alle punkter i tiltalen steg for steg konkluderte Formo med at påtalemyndigheten ikke hadde kunnet trekke noen annen konklusjon enn at Bertheussen er skyldig på alle punkter. Til tross for fravær av konkrete, bindende bevis mot 55-åringen er bildet klart, anser aktoratet.

– Den samlede rekken av bevis i denne saken kan ikke forklares på noen annen måte enn at det er tiltalte som er gjerningspersonen, avsluttet Formo.

Torsdag vil medaktor Frederik Ranke gå gjennom lovanvendelsen i sin prosedyre og avslutte med påtalemyndighetens påstand om straff for 55-åringen.

Bertheussen er tiltalt etter straffelovens paragraf 115 om trusler mot demokratiet, for trusler og ildspåsettelse og for å kaste mistanke mot noen andre.

Påtalemyndigheten mener at det ikke kan være andre enn Bertheussen selv som har skrevet disse brevene. Selv om brevene ikke er en del av tiltalen, er de blitt brukt som bevis for at det er Bertheussen som har begått alt i tiltalen.

– Hun gjør sitt ytterste for å skape tvil, bortforklare bevis og gi seg selv et alibi. Men vi ser flere steder at hun gjør en rekke feil som gjør at vi i enda større grad knytter tiltalte til hendelsene i tiltalen, sa Formo.

– Får man fullt innsyn og så nekter å forklare seg, så taler det etter norsk rettspraksis i tiltaltes disfavør. Vi mener at retten må spørre seg hvorfor tiltalte og forsvarerne mener det var til hennes fordel at hun skulle nekte å forklare seg når alle bevis var på bordet, sa Formo til dommerne.

Bertheussens troverdighet satte statsadvokaten som svært lav, og hun sa til retten at den ikke kunne stole på noe av det den tiltalte hadde sagt i retten, med mindre det var blitt underbygget av andre opplysninger som var lagt fram.

Formo bemerket at det var forståelig at Bertheussen følte ubehag og krenkelse på grunn av teaterstykket. Også at hun gikk til politianmeldelse.

– Men det er totalen og intensitet som påvirker. Det ble en besettelse for tiltalte. Hun fikk en uforholdsmessig kraftig reaksjon som førte til at hun svertet dem som var involvert i teaterstykket og gikk langt i å kaste mistanke over dem, sa aktor.

– Opplysningene og det totale bildet fra hun er 6 til 30 år bør tillegges en viss vekt og sammenholdes med hennes reaksjon etter å ha sett «Ways of Seeing». Reaksjonen hennes utviklet seg i en negativ retning etter å ha sett stykket, sa statsadvokaten.

Bertheussen har nektet straffskyld på alle punkter og hevder at noen andre må ha stått bak forholdene. Under prosedyren kom Formo gjentatte ganger inn på problemstillingen at noen utenforstående, en påstått gruppe, skulle stå bak, ifølge en serie med brev som i ettertid ble sendt til Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, og til NRK og Dagbladet.

Punkt for punkt sydde statsadvokaten de tallrike indisiene i saken sammen til et helt bilde. Serien av tilfeldigheter, endrede forklaringer, at hun nektet å la seg avhøre mer av politiet etter å ha fått innsikt i etterforskningsdokumentene.

Statsadvokaten sa at teaterstykket «Ways of Seeing» ble en besettelse for Bertheussen da hun tok opp hva som kunne være motivet for truslene 55-åringen er tiltalt for.

Formo leste fra dommen i 1989 der det fremkommer opplysninger om at Bertheussen hadde utviklet et negativt atferdsmønster gjennom mange år, som etter hvert fikk karakter av et tvangstrekk.

Flere nyheter: