Menu
Statsadvokat Kristin Røhne og statsadvokat Jens Olav Sæhter (t.v.) la torsdag fram påstand om 120 dager fengsel for Andrey Yakunin. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Aktor ber om 120 dagers fengsel for dronetiltalte Andrey Yakunin

Aktor ber om 120 dagers fengsel for britisk-russiske Andrey Yakunin etter droneflygning på Svalbard.

Av NTB | 01.12.2022 00:56:50

Kriminalitet og rettsvesen: Droneflygningen skjedde på en seiltur i sommer med den påkostede båten Firebird, som Yakunin eier.

Underveis ble det gjort flere videoopptak med drone av natur, av båten og turfølget.

– Tiltalte har erkjent at han har fløyet droner, så der er det ikke noe tvil, sa statsadvokat Kristin Røhne i sin prosedyre i Nord-Troms og Senja tingrett.

Yakunin har både britisk og russisk statsborgerskap. Derfor mener påtalemyndigheten at han rammes av de norske sanksjonene mot Russland og ikke har lov å fly drone i Norge.

Denne forklaringen tror påtalemyndigheten på.

– Han var ikke klar over at det var et forbud. Men vi mener at han ikke skal frifinnes på grunn av det, sier Røhne.

Hun viser til at terskelen er svært høy for å frifinne folk på dette grunnlaget.

– Det er nødvendig av hensyn til forskriftens effektivitet. Skulle man hatt unntak for rekreasjonsbruk, så ville det ha undergravd forskriftens hensikt fullstendig, sa Røhne under prosedyren.

Hun viste til at skadepotensialet ved å ha russere som skal fly droner i Norge er stort, blant annet på grunn av høy aktivitet fra russisk etterretning for tiden.

– Dette er ingen fjern og realistisk mulighet, slik dagens situasjon er, sa hun.

Dagbladet/Børsen meldte først om straffepåstanden torsdag morgen.

Påtalemyndigheten har sagt tydelig at de ikke mener at Yakunin har drevet spionasje eller jobbet for russiske myndigheter. De har hovedsakelig funnet bilder av natur på Svalbard på dronefilmene hans.

Under rettssaken har Yakunins forsvarere argumentert med at han har sterkere bånd til Storbritannia enn Russland, og at det er lenge siden han har bodd i fødelandet.

Dette er blitt avvist av påtalemyndigheten.

Flere lignende dronesaker har versert i det norske rettsvesenet.

Tirsdag ble en russer dømt til 120 dager fengsel i Oslo tingrett for droneflygning. I forrige uke ble en russisk mann på 34 år dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

I forkant av seilturen til Svalbard sjekket Yakunin og reisefølget nettsidene til Sysselmannen på Svalbard for å oppdatere seg på droneregelverket, ifølge deres forklaring. Der sto det ingenting om forbudet for russiske statsborgere.

Påtalemyndigheten tror også på at Yakunin var turist og ikke hadde onde hensikter med turen. Men de mener likevel at han må dømmes til fengsel.

Yakunin er en velstående forretningsmann og sønn av en tidligere jernbanetopp i Russland som kobles til president Vladimir Putin. Han har hatt base i London de siste årene, men bor nå i Italia.

Forsvarerne har også vist til bestemmelsene om likebehandling i Svalbard-traktaten, og at droneforbudet er diskriminerende når det kun rammer én nasjonalitet.

Flere nyheter: