Menu
Det ligger søppel å flyter flere steder og nå bes innbyggerne bidra med å samle sammen avfallet og melde fra til kommunen som kommer for å hente dette.

Aksjon Rusken

Nå starter aksjon Rusken, en ryddeaksjon i de offentlige rom i Haugesund. Da ryddes det på lekeplasser, friområder, gangveger, badeplasser, balløkker eller lignende arealer.

Av Egil M Solberg | 07.05.2015 10:05:54

Tiltaket er et samarbeid mellom velforeninger og andre foreninger, skoler, barnehager mv, og Haugesund kommune ved Teknisk driftsenhet.

Miljøfarlig avfall, som f.eks bilbatterier og sprøyter bør få ligge i ro og meldes til kommunens kontaktpersoner.

Kommunen kjører, etter avtale, bort avfall som er ryddet sammen.

Flere nyheter: