reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Aibel tildelt kontrakter for elektrifisering

Aibel tildelt kontrakter for elektrifisering av Sleipner- og Gina Krog feltene. Denne kontrakten resulterer i cirka 170 årsverk over halvannet år. Arbeidet skal utføres i Stavanger og i Haugesund.

Av Egil M Solberg | 09.06.2020 17:39:08

Næringsliv: Kontraktene har en totalverdi på ca 600 millioner kroner og vil sysselsette totalt 230 ansatte over en toårsperiode.

Equinor tildelte i oktober 2019 Aibel en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for elektrifisering av Sleipner. Kontrakten er nå utvidet til en EPCIC-kontrakt (prosjektering, innkjøp, bygging, installasjon og ferdigstillelse).

EPCIC-kontrakten vil gi cirka 170 årsverk fordelt over to år ved Aibels kontor i Stavanger og på verftet i Haugesund.

Det forventes også innkjøp av utstyr hos underleverandører i størrelsesorden 150 millioner kroner. Kontrakten har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av endret plan for utbygging og drift.

– Vi er stolte over å igjen få tillit fra Equinor for å bidra i omstillingen til en renere og mer bærekraftig drift på norsk sokkel. Vi har mye ekspertise og erfaring å trekke på for å sikre gode leveranser på dette området, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Aibel har for eksempel allerede bygget fase 1 av landstrømanlegget til Johan Sverdrup feltet på Haugsneset. Nå er selskapet godt i gang med fase to samtidig med at Aibel også bygger Johan Sverdrup prosessplattformen P2, som vil være en mottaksterminal av strøm for elektrifiseringen av hele Utsira-høyden. I tillegg har Aibel de siste årene gjennomført flere elektrifiseringsstudier for Equinor.

Equinor og lisenspartnerne har videre tatt en investeringsbeslutning om elektrifisering av Gina Krog og har i den forbindelse også tildelt Aibel EPCIC-kontrakten for å ferdigstille arbeidet med elektrifisering av Gina Krog.

Denne kontrakten resulterer i cirka 60 årsverk over halvannet år, og dette arbeidet vil også bli utført fra Aibels kontor i Stavanger og verftet i Haugesund.

Planen er at Sleipner og Gina Krog skal kobles opp til kraft fra land områdeløsningen til Utsirahøyden innen slutten av 2022.

Flere nyheter: