Menu
Hjemmeskole og avlyste aktiviteter under koronapandemien er noen av årsakene til at flere ble henvist til avdeling barn- og unges psykiske helsevern på Ahus, mener sykehuset. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB

Ahus: Rekordmange henvisninger til BUP under pandemien

Antall henvisninger til avdeling barn- og unges psykiske helsevern (ABUP) på Akershus universitetssykehus har økt med 29 prosent under koronapandemien.

Av NTB | 25.04.2022 12:46:05

Medisin og helse: – Vi ser store konsekvenser av en lang nedstenging. Vi kan ganske sikkert koble økningen direkte til pandemien, sier avdelingsleder Morten Grøvli for ABUP ved Ahus.

Fra vårhalvåret 2020 til 2021 økte antall henvisninger til poliklinikkene ved ABUP med 29 prosent. Antall pasienter tatt inn til utredning og behandling økte med hele 44 prosent fra 2020 til 2021.

Avdelingslederen peker på stengte skoler og reduserte tilbud og aktiviteter for barn og unge som noen av årsakene. Dessuten ble en rekke helsetjenester, som kommunepsykologer og barnevernstjenesten, redusert, og ressurser har blitt flyttet på.

– Dermed har det blitt vanskeligere å skrive ut pasienter, da kommunene ikke har hatt mulighet til å følge opp, og vi har blitt sittende lenger enn nødvendig med behandling og oppfølging, sier Grøvli.

– I mars i år fikk vi 550 nyhenviste, mot 456 i fjor. Det er en økning på 21 prosent bare denne måneden, sier Grøvli.

I årets tre første måneder har antall henvisninger til ABUP ved Ahus økt med 12 prosent fra samme periode i 2021.

Økningen i antall saker har skapt et svært stort press på tjenestene og de ansatte ved avdelingen, forteller Grøvli.

– Vi ser på en rekke ulike tiltak for å møte den enorme økningen, men jeg tror nok større ramme og flere ansatte er det eneste som vil monne og avhjelpe situasjonen.

– Dette er en vedvarende trend som vi så lenge før pandemien, men trenden er blitt betydelig forsterket av pandemien, sier Grøvli.

Hos barn og unge med ADHD har også antallet som behøver behandling, skutt i været, med en økning på 44 prosent fra 2019 til 2021.

Selv om samfunnet har åpnet opp igjen, har ikke antall henvisninger gått ned. Snarere tvert imot.

Siden 2016 har antall diagnostiserte spiseforstyrrelser ved Ahus firedoblet seg. Fra 2019 til 2021 økte antall pasienter med spiseforstyrrelser til behandling hos ABUP Ahus med 55 prosent.

(©NTB)

Flere nyheter: