Menu

Agder statsadvokatembete stiller seg bak riksadvokatens beklagelse overfor Viggo Kristiansen

Agder statsadvokatembete stiller seg bak riksadvokatens beklagelse overfor Viggo Kristiansen. – Saken er dypt tragisk.

Av NTB | 21.10.2022 14:00:50

Kriminalitet og rettsvesen: – Som embetsleder meddeler jeg med dette at Agder statsadvokatembeter har full tillit til riksadvokatens avgjørelse, sier førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder.

Han sier at han derfor stiller seg bak riksadvokatens beklagelse på påtalemyndighetens vegne for den urett som er begått mot Viggo Kristiansen og hans nærmeste.

– At saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten, er et syn jeg fullt ut deler med riksadvokaten. Som riksadvokaten har jeg den dypeste forståelse for at gjenopptakelsesprosessen og riksadvokatens avgjørelse også er en stor belastning for de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, sier Holmen.

Han vil ikke kommentere arbeidet Agder statsadvokatembeter gjorde i saken før den ble overflyttet til Oslo, sier han, og viser til at riksadvokaten har bedt Justisdepartementet vurdere en uavhengig gjennomgang av saken.

Flere nyheter: