reklame for smiaa
Menu
Advokat Sigurd Klomsæt vil at Varhaug-drapet skal gjenopptas. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

Advokat vil ha gjenåpning av Varhaug-drapet

Advokat Sigurd Klomsæt begjærer gjenåpning i saken der en nå 20 år gammel mann er dømt til forvaring for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård i juli 2018.

Av NTB | 13.11.2020 19:23:04

Kriminalitet og rettsvesen: Saken er blitt avvist av Høyesterett to ganger.

Statsadvokat Nina Grande, som var aktor i saken, sier til Stavanger Aftenblad at hun ikke har mottatt gjenopptakelsesbegjæringen.

– Skal en begjæring om gjenåpning føre fram, må det fremkomme opplysninger om nye omstendigheter eller et nytt bevis, sier Grande.

20-åringen, som var 17 år da drapet skjedde, har tilstått drapet, men mener han var psykotisk og dermed strafferettslig utilregnelig, da det skjedde. I behandlingen av psykosespørsmålet mener Klomsæt at det er gjort flere feil.

De to sakkyndige i rettssaken kom til at gjerningspersonen hadde psykotiske trekk på gjerningstidspunktet, men at disse skyldtes selvpåført rus. Psykose grunnet selvpåført rus er ikke straffriende.

– Det framstår som bevismessig uklart hvordan domstolene kan legge til grunn at en eventuell psykose var rusutløst og ikke sammenfallende med psykosen som senere påvises hos min klient som del av en schizofrenidiagnose, sier Klomsæt.

De etterlattes bistandsadvokat Harald Øglænd sier at en gjenopptakelse vil være en ytterligere belastning for hans klienter.

(©NTB)

Flere nyheter: