reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Illustrasjonsbilde: Privat

Advarer mot trafikkfarlige hekker og busker

Kommunene går nå ut med en henstilling til innbyggerne om å påse at hekker og busker ikke hindrer sikten for trafikk og skaper trafikkfarlige situasjoner.

Av Egil M Solberg | 01.05.2020 13:06:03

Trafikk: Du som har hage må bidra til at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner, skriver Tysvær kommune.

Det er viktig at alle myke trafikanter kan ferdes trygt langs veiene.

Mange er flinke til å klippe hekker og busker og holde disse innenfor eiendommen. Kommunen vil likevel minne om at alle huseiere har ansvar at egne hekker og busker slik at de ikke brer seg ut på fortauet og tvinger skolebarna ut i veien.

Meld fra

Selv om kommunene selv gjør sitt beste beste for å feie for egen dør – eller klippe for egen hekk – vil vi gjerne ha beskjed hvis det er kommunale hekker og busker som ikke er klippet.

Slik bidrar du til god trafikksikkerhet

* Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.

* I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også de små trafikantene skal ha oversikt.

* Dette gjelder også om vinteren når det har snødd.

* Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.

* Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

* Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner. Greiner fra trær skal henge minst 3 meter over fortau og sykkelfelt.

* Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter.

* Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Flere nyheter: