Menu
Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) er oppgitt over vidløftige klimaplaner. FOTO: FrP / Privat

Advarer mot Klimakur

Forlslagene rundt redusert kjøttforbruk vil være katastrofale for norsk landbruk. Tusenvis av arbeidsplasser blir overflødige og over 10 % av dyrkbar mark vil gro igjen, advarer FrP i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 31.01.2020 14:00:36

Klimakur: Ved å spise mindre rødt kjøtt og mer plantebasert kost kan man redusere utslippet i jordbruket, konkluderer Rapporten Klimakur 2030 som ble presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Sentralen i Oslo i dag.

Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

– Forslagene vil om det gjennomføres få dramatiske konsekvenser i hele distrikts-Norge, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) som selv er fra landbrukskommunen Vindafjord.

I utredningen står det at det er gjennom kostholdsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligger.

– Ifølge utredningen vil 1 million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noe som utgjør over 10 prosent av det norske jordbruksarealet, understreker Halleland og fortsetter.

– Forslaget vil føre til en reduksjon i norsk husdyrproduksjon som vil gi en redusert sysselsetting på 5.000 årsverk i denne perioden.

FrP vil bruke andre virkemidler

– Norge har avtalt med FN og EU at vi skal kutte minst 40 % av innenlands klimagassutslipp og det skal vi jobbe for, sier Halleland som er opptatt av å ta vare på både arbeidsplasser og folks frihet.

Klimakur er en bestilling fra regjeringen om hvordan dette kan gjøres.

– Fremskrittspartiet har stått veldig alene i kampen for at kostnader må stå i stil med resultater, sier Halleland og fortsetter.

FrP ønsker å satse på teknologiutvikling og satse på områder som kan brukes og kommersialiseres som eksportartikler.

LES OGSÅ: Nordmenn må spise mer grønnsaker

Flere nyheter: