Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Advarer mot å spise fisk

På grunn av miljøforurensning kan noen typer ferskvannsfisk i Tysvær inneholde helseskadelige mengder med kvikksølv.

Av Egil M Solberg | 18.08.2022 14:10:35

Giftvarsel: Kommunen anbefaler at du unngår å spise større ferskvannsfisk i Tysvær.

Man bør ikke spise stor gjedde, abbor over 25 cm, ørret over en kilo eller røye over en kilo.

Gravide, ammende og små barn under fem år, bør ikke spise ferskvannsfisk fra selvfangst i det hele tatt, opplyser kommunen.

Kvikksølv i innsjøer

I innsjøer kommer det meste av kvikksølvet fra luften. Cirka 80 % av dette kvikksølvet har opphav i fra andre land, men blir ført med luften til Norge.

Det kvikksølvet som treffer bakken i nærheten av innsjøer, blir fraktet med bekker og elever ned til innsjøene.

Det kan også være egne lokale kilder som gir opphav til kvikksølv. Industri, lokale avløp, boligoppvarming med fyringsolje eller for eksempel fra vei- og båttrafikk.

I tillegg har vi utslipp av kvikksølv fra vulkansk aktivitet og annen naturlig avgassing fra jordoverflaten.

Kvikksølv er et tungmetall som kan påvirke nervesystemet vårt. Det finnes kvikksølv i alle fiskeslag, men innholdet i fisken avhenger av hvor mye kvikksølv som er tilført innsjøen.

Etter kjemiske reaksjoner med bakterier, vil kvikksølvet kunne tas opp av fisken fra maten den spiser.

Flere nyheter: