Menu
Abelprisen for 2021 går til to matematikere som har revolusjonert Diskret matematikk og Teoretisk datavitenskap. Det er uklart når de kommer til Norge for å hente prisen. Bildet er fra utdelingen av Abelprisen i 2014.Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Abelpris for matematikk og datavitenskap

To glitrende og nysgjerrige vitenskapsmenn deler årets Abelpris etter blant annet å ha bidratt til sikre algoritmer som gjør at banken din vet hvem du er.

Av NTB | 17.03.2021 12:08:30

Økonomi og næringsliv: Årets Abelpris tildeles ungarske László Lovász og amerikanske Avi Widgerson.

– De får prisen for sine grunnleggende bidrag til teoretisk datavitenskap og diskret matematikk, og sin ledende rolle i å utvikle disse fagområdene til å bli sentrale felt i moderne matematikk, heter det i juryens begrunnelse for pristildelingen.

De to matematikerne har spilt en betydelig rolle i utviklingen av teorien om datakompleksitet, som handler om hastigheten og effektiviteten av algoritmer. Denne retningen innen matematikken skjøt fart med utviklingen av datamaskiner på 70-tallet.

I dag er teorien om datakompleksitet et viktig felt innenfor matematikken som blant annet danner grunnlaget for internettsikkerhet. Både László Lovász og Avi Widgerson har vært ledende i denne utviklingen de siste tiårene.

Komitélederen understreker at det er takket være det banebrytende arbeidet til de to prisvinnerne at diskret matematikk og teoretisk datavitenskap nå er etablert som sentrale områder innen matematikk.

Avi Widgerson får æren av å være den enkeltpersonen som har gjort mest innenfor teorien om datakompleksitet. På 70-tallet gjorde han oppsiktsvekkende framskritt ved å undersøke hvilken rolle tilfeldighet har for databehandlingen. Han viste at algoritmer som benyttet seg av «mynt og kron»-tilfeldigheter for å prosessere raskere, og dermed åpnet for feil, nesten alltid er en nesten like rask algoritme som ikke slår mynt og kron.

Som en del av det grunnleggende arbeidet innen datavitenskapen har Lovász utformet svært effektive algoritmer med vidtrekkende anvendelser. En av disse er LLL-algoritmen, som er oppkalt etter Lovász og brødrene Arjen og Hendrik Lenstra. I dag er de eneste kjente krypteringssystemene som kan motstå et angrep fra en kvantedatamaskin, basert på LLL-algoritmen.

Abelprisen deles ut av Det Norske Vitenskaps-Akademi og er på 7,5 millioner kroner. Datoen for årets prisutdeling er ikke fastsatt.

Ifølge Store norske leksikon bygger moderne datamaskiner, algoritme og kompleksitetsteori i stor grad på prinsippene i diskret matematikk og matematisk logikk. Kodeteori og kryptografi er andre viktige disipliner med stor anvendelse som kommer fra diskret matematikk.

– Deres arbeid er på mange måter sammenvevd, og særlig har de levert fundamentale bidrag til forståelsen av tilfeldigheten i databehandling, og til utforskning av grensene for effektive algoritmer, sier lederen i Abelkomiteen, Hans Munthe-Kaas.

László Lovász var allerede som tenåring en briljant matematiker og regnes som en av de mest framtredende matematikere de siste 50 år. Sannsynlighetsmetoder er et viktig tema i hans arbeid innen kombinatorikk og undersøkelse av sannsynlighetsmetoder.

(©NTB)

Flere nyheter: