Menu
190 skoler forskjellige steder i landet har blitt truet med skoleskyting de siste ukene. Mange av truslene kommer via sosiale medier. Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker

Politiet er bekymret etter at det har kommet 190 trusler mot norske skoler bare siden 14. januar. Politiet sier de har en formening om hvem som står bak.

Av NTB | 28.01.2020 13:38:12

Utdanning: – Politiet ser svært alvorlig på disse truslene. Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Siden 14. januar i år har skoler i Sørvest politidistrikt alene fått 13 trusler om skoleskyting. På landsbasis er tallet 190. Mange av disse er fremsatt via sosiale medier. Etterforskningen koordineres av Sørøst politidistrikt, men den blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.

Strand understreker at det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger.

– Det kan bidra til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Det er opp til skolene selv å vurdere om de vil gjøre egne tiltak opp mot elevene, sier Strand.

– Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger blir fulgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, sier Strand.

Bare tirsdag har det kommet inn elleve slike trusler på landsbasis, opplyser politiet, som sier hver hendelse blir håndtert og vurdert separat. Det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak.

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggerne for øvrig oppimot hver hendelse, og at vi følger utviklingen tett, understreker Strand.

(©NTB)

Flere nyheter: